Vuoden 2018 budjettiehdotus – viimeinen korjausvelkaohjelman vuosi

Vuonna 2018 käynnistetään seuraavat hankkeet: Kehä I Laajalahden kohta, Länsimetron jatkeen liityntäjärjestelyt, Vuosaaren ja Kokkolan meriväylien parannushankkeet sekä Hailuodon lauttayhteyden korvaaminen sillalla. Äänekosken biotuotetehtaan kuljetusyhteyksien parantamiseen varataan aiemman esityksen mukaisesti 5 milj. euroa. Uusia tiehankkeita ei aloiteta liikenne- ja viestintäministeriön ehdotuksesta huolimatta.Yksityisteiden parantamiseen on vuonna 2018 käytettävissä 13 milj. euroa.

Liikkumisessa siirrytään kohti päästöttömämpiä vaihtoehtoja ja myös verkolla varaudutaan tähän. Budjetissa on varattu hankintatukea täyssähköautojen hankintaa sekä kaasu- ja flexfuel-autojen konvertointia varten yhteensä 6 milj. euroa vuosittain. Lataus- ja jakeluverkon rakentamista sekä taajamalogistiikan sähköistämistä tuetaan alueellisesti tasapuolisesti 4 milj. eurolla vuosittain ja kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen kehittämistä tuetaan 4 milj. eurolla vuosittain.

Vuonna 2018 perustienpitoon käytetään 763 milj. euroa, joka on 34 milj. euroa enemmän kuin tänä vuonna. Vuosi 2018 on viimeinen vuosi, jolloin on käytössä ns. korjausvelkarahaa. Vuonna 2019 väyläverkkoa parannetaan vielä väyläinvestoinneista siirretyllä rahalla.

Budjettiehdotuksessa huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän arvioidaan pysyvän samana kuin vuonna 2017, eli vilkasliikenteisellä tieverkolla 950 km olisi huonokuntoista päällystettyä tietä ja muulla tieverkolla huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä olisi 5700 km. Itseasiassa muun tieverkon huonokuntoisten päällystettyjen teiden osuus on kasvanut vuodesta 2016, kasvaneesta rahoituksesta huolimatta. Huonokuntoisten maantie- ja ratasiltojen määrän ennakoidaan kasvavan ja painorajoitettujen maantiesiltojen määrän ennakoidaan pysyvän entisellään (enintään 470 kpl).

Harmittavaa on, että korjausvelkaohjelmalla saadaan itse velkaa pienennettyä vasta vähän, vaikka kasvu saatiinkin jo tänä vuonna liikenne- ja viestintäministeriön ilmoituksen mukaan pysähtymään. Jos uusia suunnitelmia velan vähentämisestä ei vuoden 2018 aikana tehdä, jatkaa korjausvelka kasvuaan entiseen tapaan. Verkko saadaan elinkeinoelämän ja ihmisten liikkumisen tarpeita vastaavaan kuntoon vasta vuosikymmenien pitkäjänteisellä työllä ja omaisuudenhallinnan suunnitelmalla.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt