Yksityisteiden kunto vajoaa

Tieyhdistys vaatii budjettiesitykseen korjausta

- On huolestuttavaa, kun yksityisteiden rahoitustuki ensi vuoden budjettiesityksessä taas laskee. Valtion avustus on vain 13 miljoonaa euroa käytettäväksi kymmenille tuhansille tiekilometreille. Avustus laskee tästä vuodesta neljä miljoonaa, kun tarve olisi nostaa se noin 40 miljoonaan euroon, sanoo erityisasiantuntija Jaakko Rahja Suomen Tieyhdistyksestä.

- Tämä tietää synkkiä aikoja yksityisteitä käyttävälle elinkeinoelämälle sekä haja-asutusalueiden asutukselle ja virkistysliikkumiselle.

- Tämä tiestömme hiussuonisto kaipaa laajasti korjauksia. Pelkästään asuttujen teiden korjausvelka on vajaat puoli miljardia euroa, josta kolmannes koskee siltoja. Jos korjausvelan määrää arvioidaan koko yksityistieverkolle eli muillekin kuin asutuille teille, lähestyy luku miljardia euroa.

Rahjan mukaan Suomessa tieverkko ja teiden tarpeellisuus on kovin ainutlaatuista koko maailmassa. Yksityisteitä tarvitaan asutusta varten, mutta ne ovat olennainen osa elinkeinoelämän edellytyksiä. Näiden teiden varrelta kuljetetaan liki kaikki maa- ja metsätalouden kuljetukset. Teitä käytetään laajasti myös energiateollisuuden ja matkailun tarpeisiin.

Yksityisteitä Suomessa on yhdeksän kertaa maapallon ympärysmitta.

- On aivan selvää, ettei yksin tienvarren osakkaiden toimesta ja kustannuksella riittävät silta- ja tiekorjaukset toteudu. Yhden sillan korjaus maksaa helposti satoja tuhansia.

- Yksityisteillä on laajasti yleistä liikennettä, joka palvelee muitakin kuin tienpidosta vastuussa olevia tieosakkaita. Näin ollen yhteiskunnan täytyy olla mukana myös rahoitusmielessä. Ruotsissa ymmärrys tieinfran suhteen on aivan eri tasolla. Siellä avustus on kymmenkertainen Suomeen verrattuna.

Tieyhdistys muistuttaa, että yksityistiet ovat osa maamme liikennejärjestelmää. Kuljetusketjujen tulee olla kunnossa koko matkaltaan yksityisteiden loppupäästä maanteiden kautta satamiin, tuotantolaitoksiin tai toisen liikennemuodon terminaaleihin.

- Ei siellä saa olla hajoamisvaarassa olevia siltoja tai muita pullonkauloja, muistuttaa Jaakko Rahja.

Lisätietoja:       Suomen Tieyhdistys, Jaakko Rahja, 0400 423871

-------------------------------

Pikatietoa teistä

Maanteitä on 79 000 km, katuja 29 000 km ja autolla ajokelpoisia yksityisiä teitä on noin 350 000 km.  

Asuttuja yksityisteitä on 90 000 km. Yksityisteiden tienpito maksaa vuodessa 150 … 200 milj. €, josta valtion avustus on tänä vuonna 17 milj. € (Ruotsissa 130 milj. €/v) ja kuntien tuki vajaat 30 milj. €. Ensi vuonna valtion tuki budjettiesityksen mukaan on 13 milj. €, josta yksityisteiden losseille menee 2,5 milj. €. Pääosan tienpidosta maksavat tien osakkaat. (www.tieyhdistys.fi).

 

Jaa sosiaalisessa mediassa