Yksityisteiden puusiltojen ideakilpailu ratkaistu

Puusillat Ideakilpailun voittoon KARELIA- nimisellä CLT- siltaratkaisulla

Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry ovat toteuttaneet maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Yksityisteiden Puuinfra -hanketta maaliskuusta 2020 alkaen. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä. Tutkimus- ja kehityshankkeen eri toimenpiteillä on pyritty edistämään uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden siltojen rakentamisessa ja kunnostamisessa.

Yksityisteiden puusillat  -ideakilpailu

Kevään 2021 aikana  järjestetty Yksityisteiden puusillat -ideakilpailu on saatu päätökseen. Kilpailutöitä palautettiin arvioitavaksi 11 kappaletta. Järjestäjät ovat tyytyväisiä kilpailun lopputuloksiin ja etenkin siihen, että se houkutteli mukaan useita oppilaitoksia ja yrityksiä. Kilpailutöiden taso todettiin myös yllättävän korkeaksi huomioiden se, että puusiltoihin liittyvää koulutusta ei juurikaan ole tarjolla maassamme eikä puisia siltaratkaisuja tarjoavia yrityksiäkään ole montaa. Useilla kilpailutöillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä valmiiksi ratkaisuiksi tai tuotteiksi, edellyttäen kuitenkin jatkokehitystoimenpiteitä sekä tiivistä yhteistyötä siltoja suunnittelevien ja niitä valmistavien yritysten kanssa, toteaa tuomariston puheenjohtaja Timo Pisto Suomen metsäkeskuksesta.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat puheenjohtaja Juha Ojala Suomen Tieyhdistyksestä, ohjelmapäällikkö Petri Heino ympäristöministeriöstä, taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä Väylävirastosta, johtaja Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä sekä tieasiantuntija Timo Pisto Suomen metsäkeskuksesta.

 

CLT-ratkaisulla Ideakilpailun voittoon

Parhaaksi kilpailutyöksi tuomaristo valitsi Karelia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Karelia-nimisen  työn. Heli Rautiaisen, Nico Rädyn ja Pasi Muukkosen CLT-materiaalista suunnittelema siltaratkaisu täytti tuomariston mukaan parhaiten kilpailutyölle asetetut tavoitteet. Oppilasryhmä oli Arto Haarasen ohjauksessa lähtenyt rohkeasti suunnittelemaan uutta puurakenteista siltaratkaisua, missä kantavaksi rakenteeksi oli ideoitu CLT-levystä ja liimapuupalkeista valmistettava laattarakenne.  Työssä oli huomioitu hyvin sillan käyttötarkoitukseen ja  kantavuuteen liittyvät vaatimukset ratkaisun hiilijalanjälkeä unohtamatta, Timo Pisto painottaa.

Toiseksi kilpailussa valittiin Jouko Tanskasen ideoima Kerto-S -palkkiratkaisu. Tässä ratkaisussa tuomaristo näki potentiaalia yksityisteiden siltojen lisäksi kevyenliikenteen, liikuntapaikkojen ym. siltaratkaisuissa. Kolmannelle sijalle kilpailussa tuli Turun Ammattikorkeakoulun neljän eri oppilasryhmän ideoimat ja suunnittelmat tuotokset kansi- ja kaiderakenteisiin liittyen. Myös näiden töiden kohdalla tuomaristo näki hyviä mahdollisuuksia edetä valmiiksi ratkaisuiksi ja tuotteiksi jatkokehitystyön kautta.

Yleisesti tuomaristo toteaa, että palkituissa ja palkintosijojen ulkopuolelle jääneissäkin töissä on useita kehityskelpoisia ratkaisuja, joita kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Kilpailutyöt ja esitetyt ratkaisut ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden hyödynnettävissä.  Lisätietoja kilpailun järjestäjiltä.  

 

Lisätietoja:                         
Timo Pisto                                                                       Simo Takalammi
tuomariston puheenjohtaja                                          tuomariston sihteeeri
Suomen metsäkeskus                                                    Suomen Tieyhdistys ry 
timo.pisto@metsakeskus.fi                                          simo.takalammi@tieyhdistys.fi
p.044 7104342                                                                p. 0400 167170

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt