Yksityisteiden valtionavustuksiin reilu korotus 1.1.2023

Valtioneuvosto on vahvistanut yksityistieasetuksen muutoksen vuosille 2023-2025. Yksityisteiden perusparannusavustus nousee 20 %-yksikköä 50 %:sta 70 %:iin.

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat seuraavasti:

- tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % → 70 %

- merkittävimmät siltakohteet 75 % → 85 %

- luonnonolosuhteiden aiheuttamat yllättävät korjauskohteet 75 % → 85 %

- lauttapaikka ja vuosittain purettava silta 80 % → 85 %, vähintään 80 %

- talvitie 65 % → 70 %

Tieyhdistys pitää esitettyjä korotuksia erittäin tervetulleina ja toivoo muutoksen toteutuvan esitetyllä tavoin. Kuluvalla hallituskaudella yksityistieavustuksiin on osoitettu hyvin määrärahoja, mutta suuri omarahoitusosuus on vähentänyt avustusten käyttämistä.

- Kustannustason nousu on laittanut monet tiekunnat hankalaan asemaan, koska teiden ja siltojen korjaustarve on suuri, mutta kustannusten nousu on ollut ongelma tieosakkaille. Tieosakkaat maksavat aina merkittävän osan kustannuksista valtionavustuksen jälkeenkin, muistuttaa Simo Takalammi Tieyhdistyksestä.

Mitä tehdään syksyllä 2022 myönnettyjen avustusten kanssa?

Vuonna 2022 saapuneisiin vireillä oleviin avustushakemuksiin, joiden hankkeen osalta ei ole vielä aloitettu töitä, sovelletaan uutta asetusta. Näin vuoden 2022 suunnitellut ja haetut hankkeet pääsevät osaksi korotettuja valtionavustuksia

- Tieyhdistys pitää päätettyä siirtymäajan ratkaisua erinomaisena kädenojennuksena tiekuntia kohtaan. Moni perusparannushankkeen suunnittelu on ollut syksyn pysähdyksissä valtionavustusten korotuksia odottelemassa ja nyt saadaan suma purettua, kiittelee Simo Takalammi Tieyhdistyksestä.

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvioissa, paljonko yksityisteiden parantamiseen suunnataan rahoitusta. Hallituksen talousarvioesitykseen perustuva vuoden 2023 määräraha on 23 miljoonaa euroa ja lisäksi on käytettävissä aiempien vuosien siirtomäärärahoja noin 44 miljoonaa euroa.

Rahoitustason jatko Tieyhdistyksen huolena

Tieyhdistys on huolissaan yksityistieavustusten tulevaisuudesta ja esittää seuraavaan hallitusohjelmaan otettavaksi riittävän rahoitustason turvaamisen.

- Avustusprosenttien korotus on erittäin hyvä uutinen ja ELY-keskusten käytettävissä oleva määräraha antaa erittäin hyvän mahdollisuuden yksityistieverkon korjausvelan taittamiseen. Samalla kuitenkin kasvaa huoli tulevasta rahoitustasosta ja nyt säädettyjen korotusten määräaikaisuus on ikävä muistutus siitä, että tilanne saattaa huonontua nopeastikin, pohtii Simo Takalammi Tieyhdistyksestä.

Tieyhdistys neuvoo tiekuntia selvittämään tiensä korjaustarpeet ja tarvittaessa ryhtymään pikaisesti tien peruskorjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hyvin peruskorjattu tie kestää ja kantaa liikenteen vuosikymmeniä kun sitä hoidetaan vuosittain esimerkiksi lanaamalla ja pientareet niittämällä. Uudelle sillalle 50 vuoden käyttöikä on normaalia. Tien perusparantamisessa on kyse vuosikymmeniä tuottavasta investoinnista ja nyt siihen on erinomaiset mahdollisuudet saada avustusta.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt