Yksityisteille mentäessä liikkumisen ja pysäköinnin pelisäännöt hyvä tuntea

Yksityisteille pysäköinti on jokakesäinen puheenaihe ja marjastuskauden alkaminen herättää kysymyksiä niin autoilijoissa kuin maanomistajissakin.

  • Lähtökohta on selvä eli yksityisteilläkin noudatetaan tieliikennelakia ja sen pysäköintiä koskevia sääntöjä, sanoo Takalammi.

Pysäköinti voi siten olla kiellettyä, vaikka erityisiä liikennemerkkejä ei tien varressa olisikaan. Tieliikennelain 36 ja 37 §:ien perusteella pysäköinti on kiellettyä mm. mäenharjanteen tai mutkan aiheuttamassa näkemäesteessä. Olennaista on myös kielto pysäköidä siten, että muu liikenne estyy. Tieliikennelain uudistuksessa sallittiin vastaantulevien puolelle pysäköiminen, mutta se on sallittua vain taajamissa.

  • Liittymiin ja kääntöpaikoille pysäköinti on yksityisteillä valitettavan yleistä, ja usein se estää puutavara-autojen tai maatalouskoneiden kulkemisen. Kyse lienee ajattelemattomuudesta, eikä monikaan ymmärrä kuinka suuria maatalouskoneet nykyisin ovat, arvelee Takalammi.

Tienpitäjällä eli tiekunnalla on aina mahdollista ryhtyä toimiin pysäköintikieltomerkkien asettamiseksi yksityistielle. Pysyvät liikennemerkit vaativat kunnalta luvan, mutta perusteltuun tarpeeseen sellainen lupa pitäisi kunnasta tulla ilman ongelmia. Liikennemerkkien on oltava virallisia liikennemerkkejä, joita voi ostaa hyvin varustetuista rautakaupoista tai valmistajien nettikaupoista.

On kuitenkin selvää, että epävirallisetkin pysäköintikieltomerkit ovat tien varteen laitettu todellista tarvetta varten ja niitä olisi hyvä kunnioittaa.

  • Vaikka kyse olisikin epävirallisista merkeistä niin esimerkiksi kääntöpaikalla on voimassa pysäköintikielto jo suoraan tieliikennelain perusteella, muistuttaa Takalammi. Kiellosta autoilijoita muistuttavat kieltomerkit on syytä ottaa tosissaan, vaikka ne kenties hieman vääränmallisia olisivatkin, linjaa Takalammi.

Mikäli pysäköintikieltomerkki vaikuttaa kiusanteolta, voi sen oikeellisuutta selvittää kunnan kautta. Merkkien noudattamatta jättäminen tai jopa omavaltainen poistaminen johtaa helposti vain turhiin ja kalliisiin riitoihin, muistuttaa Takalammi.

Maanomistajien omilla teillä eri säännöt

Lisäksi on erotettava viralliset yksityistiet ja maanomistajien omat tiet. Näiden teiden erottaminen voi monesti olla mahdotonta ja ainoa varma tunnistaminen onnistuu Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun kautta. Maanomistajan omilla teillä maanomistajalla on valta päättää niin ajamisesta kuin pysäköinnistäkin.

  • Tyypillisiä omia teitä on mökki- tai peltotiet ja niillä tien omistajalla on oikeus päättää ulkopuolisten autoilusta ja pysäköimisestä. Tällainen kielto voidaan viestiä myös epävirallisin merkein ja kiellon noudattamatta jättämisessä voi kyseessä olla hallinnan loukkaus –niminen rikos.

Tiealueella pysäköinninvalvonta viranomaisten tehtävä

Yksityisteiden pysäköinninvalvonta kuuluu koko maassa poliisin tehtäviin, mutta käytännössä valvonta on vähäistä. Kunnalliset pysäköinninvalvojat voivat myös ottaa yksittäisiä yksityisteitä valvottavikseen, mutta asiasta on sovittava kunnan kanssa. Ns. yksityiset pysäköinninvalvojat eivät ole käytettävissä yksityisteillä, koska kyse on tieliikennelain mukaisesta tiealueesta.

  • Tiekunnat eivät voi määrätä pysäköintivirhemaksuja tai muitakaan sanktioita väärin pysäköiville autoilla, kertoo Takalammi. Yksityisen pysäköinninvalvonnan juridinen asema on sekava ja vaikka sopimusrikkomukseen perustuvat maksumääräykset ovatkin käytössä Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiin perustuvana, mutta olennaista on, ettei sellaista valvontaa voida harjoittaa tieliikennelain mukaisilla tiealueilla, joita yksityistietkin ovat, sanoo Takalammi.

Tiekunnilla on kuitenkin mahdollisuus kieltää tieltään ulkopuolisten ajoneuvoliikenne, jos tiekunta ei ole kyseisenä vuonna saanut yhteiskunnan avustuksia. Tällöin ei tietysti ole pysäköintiongelmaakaan, kun tielle ei mahdollista ajaa autolla. On siis kaikkien osapuolten etu, että pysäköinti hoidetaan haitattomasti.

Yksityisteillä ajaminen on lähtökohtaisesta luvanvaraista

Yksityistien käyttäminen vaatii lähtökohtaisesti tiekunnan luvan ja käyttömaksusta on sovittava tiekunnan kanssa. Tiekunta voi kieltää ulkopuolisten ajoneuvoliikenteen ja jopa puomittaa tien, jos se ei ole saanut kyseiselle vuodelle yhteiskunnan avustusta tien ylläpitoon.

  • Muiden kuin tieosakkaiden säännöllinen tai kunnossapitokustannuksia lisäävä kulkeminen on luvanvaraista. Yksityistielaissa ei säädetä rajaa säännöllisyydelle, mutta satunnaiset marjastusreissut ovat selvästi satunnaisia, muistuttaa Takalammi.

Jokamiehenoikeus ei koske moottoriajoneuvolla liikkumista. Ajokieltomerkkien taakse on siten mentävä marjastamaan jalkapatikassa, opastaa Takalammi.

 

Lisätietoja: johtaja Simo Takalammi, Suomen Tieyhdistys p. 0400 167 170

Jaa sosiaalisessa mediassa