Yksityistie ei ole yksityisasia

           

Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle –selvitys julkistettu

Yksityisteihin panostaminen kannattaa – Suomessa asiaa ei ole tunnustettu

”Yksityistieverkon merkitys on mittaamattoman suuri Suomen kansantaloudelle” sanoo Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen. Metsäteollisuuden raakapuukuljetuksista yli 90 %:a lähtee yksityisteiden varrelta rekkakuljetuksina, ja yksityistieverkon merkitys on näin aivan olennainen, vaikka loppumatka tehtaalle kulkisikin junakuljetuksin tai uittamalla.

Ruotsissa valtio sijoittaa yksityisteihin noin 120 miljoonaa euroa vuodessa, kun Suomessa panostus on 15 – 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Metsä- ja biotalouden merkitys kansantaloudellemme on äärimmäisen suuri ja Suomen pitäisi nähdä panostukset yksityistieverkkoon panostuksena yhteiseen talouteemme. ”Yksityistiet eivät ole yksityisasia, eikä vastuu niistä voi olla yksin yksityisten harteilla” painottaa Raitanen. Selvityksen mukaan Suomen pitäisi kolmin- tai nelinkertaistaa panostuksensa yksityistieverkkoon päästäkseen samalla tasolle Ruotsin kanssa.

”Pelkällä tieosakkaiden panostuksella tarvittavat silta- ja tiekorjaukset eivät toteudu, mikä heikentää elinkeinoelämän, väestön ja julkisen vallan toimintaedellytyksiä koko maassa” summaa Raitanen.

Yksityistiet osa liikennejärjestelmää

Eri liikenneväylät muodostavat verkon, jossa kaikkia osatekijöitä tarvitaan kokonaisuuden muodostamiseksi. ”Yksityistieverkko ei ole vain yksityisasia vaan se on välttämätön osa liikennejärjestelmän kokonaisuutta” painottaa Raitanen ja jatkaa ”ettei meillä ole sijaa vastakkainasettelun rakentamiseen eri liikennemuotojen välillä”.

Selvitystyön mukaan yksityisteiden varrella toimii noin 33 000 yritystä ja noin 40 000 maatilaa. Näiden merkitys metsätalouden ohella kansantaloudellemme ja työllisyydellemme on merkittävä. Myös matkailun kannalta yksityistieverkosto on erittäin tärkeä.

LVM:ssä valmisteilla olevaan 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelman tulee sisällyttää yksityisteiden kehittämisohjelman. Raitasen mukaan 40 miljoonan euron vuosittaisella lisäpanostuksella saataisiin käynnistettyä talouselämän kannalta tärkeimpien yksityisteiden ja niiden siltojen ohjelma, jolla näiden korjausvelka saataisiin hitaasti kurottua kiinni. Raitanen muistuttaa yhdenkin painorajoitetun sillan katkaisevan kuljetusketjun ja aiheuttavan suurta haittaa talouden vaatimille raskaille kuljetuksille.

Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle –selvitys julkistettu

Suomen Tieyhdistys on julkaissut yhdessä kahdeksan muun tahon kanssa selvityksen yksityistieverkon merkityksestä yhteiskunnalle. 43-sivuinen selvitys on professori Jorma Mäntysen johtaman WSP Finland Oy:n työryhmän tekemä.

Suomen Tieyhdistyksen lisäksi selvitystyössä ovat mukana Energiateollisuus ry, Infra ry, Koneyrittäjien liitto ry, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Suomen Kuntaliitto ry ja Väylävirasto.

Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle –selvitys

Lisätiedot Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen 040 744 2996

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt