Yksityistielain uudistamisesta kysyttiin kunnilta

Kuntaliitto ja Suomen Tieyhdistys toteuttivat syksyllä 2016 kyselyn, jossa koottiin tietoa kuntien näkemyksistä mm. yksityistielain uudistukseen. Kyselyn mukaan suurin osa kunnista haluaa keventää kuntien yksityisteitä koskevia vastuita ja tehtäviä.

Avustustoimintaa kuitenkin halutaan jatkaa. Voidaan arvioida kuntien maksavan yksityistieavustuksia yhteensä ainakin 30 miljoonaa euroa vuosittain.

Entistä tärkeämpään rooliin nousee ammattimaisen tieisännöin edistäminen ja ammatillisen toiminnan ja työkalujen kehittäminen. Tieisännöitsijät tarjoavat palvelujaan tiekunnille ja toimivat asiantuntijoina.

- Tieisännöinin edistäminen myös vahvistaa maaseudun elinkeinopohjaa. Vastaajista 72 % kokee, että lautakunnille on ollut hyötyä tieisännöitsijöistä. Usea vastasi, että ammattimainen tieisännöinti on myös vähentänyt riitatapauksia, sanoo Tieyhdistyksen Jaakko Rahja  

Kuntaliiton ja Tieyhdistyksen tiedote (29.12.2016) kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Jaa sosiaalisessa mediassa