Yksityistiet nykyaikaan - Palo- ja pelastusviranomaisillakin vaatimuksia

”Yksityisteiden vastuunkantajien on syytä havahtua, että pientiemme on syytä pikkuhiljaa siirtää kärrypolkujen ajalta nykyaikaan”, jyrisi Suomen Tieyhdistyksen Jaakko Rahja Nurmijärvellä 8.2 pidetyssä Yksityistiepäivässä. Alueelliset yksityistiepäivät -kiertue jatkuu 9.2. Lahdessa ja 14.2. Seinäjoella.

Tiepäivässä Rahja toi esille muun muassa sen, että yksityisteiden liittymät maanteille alkavat pusikoitumisen ja kehnon geometrian takia olemaan jo uhka liikenneturvallisuudelle. Valtaosa yksityistieliittymistä on todennäköisesti jo alkuperäisten liittymäohjeiden vastaisia. ”Raskaiden ajoneuvojen mitat ja massat kasvavat, mutta yksityistiet menevät päinvastaiseen suuntaan eli kaventuvat ja liittymät umpeutuvat. Esimerkiksi maatalouden koneet vaativat aika lailla leveyttä. Yksityisteillä tapahtuu vuosittain kymmenkunta kuolonkolaria, mikä liikennemääriin suhteutettuna on aika paljon. Iso osuus johtuu humalassa ajamisesta, mutta sekin huomioiden, jokainen kuolema on turha”.

Tiepäivässä Nurmijärvellä oli esillä muun muassa vaatimukset, joita palo- ja pelastusviranomaiset ovat esittäneet yksityisteiden tiekunnille ja kiinteistönomistajille. Kiinteistönomistajien vastuulla on laittaa esille talojen numerokyltit riittävän isosti ja näkyvästi. Talojen sisällä asukkaiden ulottuvissa on oltava ohjeet hätäavun kutsumisesta.

Tienpitäjän tulee huolehtia muun muassa siitä, että tiellä on riittävä kantavuus, jotta ne kestävät paloautoja ja säiliöautoja. Lisäksi tiellä tulee olla sivu- ja korkeussuunnassa riittävä vapaa-aukko, sillä tienpitäjä saattaa jopa joutua korvausvastuuseen ajoneuvojen vahingoittumisesta. Tiennimikilvet tulee olla hyvin näkyvillä, ettei ambulanssin tarvitse haeskella oikeaa osoitetta.  Lisäksi talvella on muistettava auraus ja liukkauden torjunta, että ambulanssi pääsee perille.

Tienpitäjiä helpottaa tieto, että yksityisteiden valtiontuki on viime vuodesta kuluvaan vuoteen hiukan noussut ja on nyt 13 miljoonaa euroa. Harkinnanvaraista rahoitustukea voi ELY-keskuksesta saada tie, jonka varassa on vähintään kolme taloa tai joka on tärkeä läpikulkutie. Valtionavun hakeminen ja käsittely on koko maan kannalta keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen.

”Hallitus on luvannut, että samalla rahoitustasolla oltaisiin myös ensi ja seuraava vuosi. Tarvittavien tieremonttien kimppuun on syytä käydä nyt. Tie- tai siltaremontin toteutus vie pari, kolme vuotta aloituspäätöksestä. Siksi suosittelen, että liikkeelle kannatta lähteä”, opasti Tieyhdistyksen Jaakko Rahja.

 

Lisätietoja:       Jaakko Rahja, 0400 423871, Suomen Tieyhdistys

 

Jaa sosiaalisessa mediassa