Nuoret

Suomen Tieyhdistys haluaa tuoda tie- ja liikennealan nuoret entistä vahvemmin osaksi alan keskustelua ja kehitystä. Nuorisotoiminnan kautta Tieyhdistys pyrkii edistämään nuorten ammattilaisten integroitumista alalle, luomaan keinoja tulevien ja nykyisten toimijoiden vuoropuhelulle sekä samalla välittämään tuoreimpia näkemyksiä alalle. Toimintaa edistämään Tieyhdistys on palkannut nuorisovastaavan, joka vastaa nuorille ja opiskelijoille suunnatusta toiminnasta.

Aloittelevina ja tulevina ammattilaisina heidän näkemyksensä ja toiveensa tulevat määrittelemään alan kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Pyrimme järjestämään tapahtumillamme erityisesti opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille suunnattua ohjelmaa. Esimerkiksi Väylät ja Liikenne -päivillä on jo useamman kerran järjestetty nuorille suunnattuja tilaisuuksia, muun muassa iltaohjelmaa yhteistyössä alan työnantajien kanssa. Väylät ja Liikenne on tie- ja liikennealan johtava asiantuntijakonferenssi ja kannustamme opiskelijoita osallistumaan. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua alan huippuosaajien kanssa ja kuulla alan uusimmat kuulumiset. 

 

Voit liittyä jäseneksi täältä: http://www.tieyhdistys.fi/tieyhdistys-ry/jasenyys/liity-jaseneksi-henkilojasen/

 

Lukiohaaste

Tie- ja liikennealan Alaan liitetyt mielikuvat muuttuvat vain aktiivisella työllä, minkä vuoksi Tieyhdistys lanseerasi 100-vuotisjuhlassaan 31.8.2017 lukioihin ja AMK:hin suuntautuvan koulukäyntikampanjan. Koulukäynti -haastetta ei tyystin unohdettu. Saimme Like Foorumista yhteistyö kaverin ja lanseerasimme #Lukiohaasteen, eli työ jatkuu entistä isommin ja näkyvämmin. Opiskelijat ovat myös toivottuja osannottajia haasteeseen.Lisää lukiohaasteesta https://www.lukiohaaste.fi/

#meidäntie

On Tieyhdistyksen käyttämä hastag nuoriso puolella.

meidäntie -kiertue

Kevään 2017 aikana nuorisovastaava Mikko Airikkala toteutti #meidäntie -työpajakiertueen vieraillen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri maan. Työpajoissa koottiin yhteen alan vahvuuksia ja hyviä puolia, mietittiin miten tuoda niitä esiin sekä pohdittiin tie- ja liikennealaan liitettyjä mielikuvia. 

Kiertue huipentui yhdessä opiskelijoiden kanssa tysötettyyn nuorison viestiin, joka julkaistiin Tieyhdistyksen 100-vuotisjuhlassa 31.08.2017. Alaa toimimaan herättelevä viesti löytyy kokonaisuudessaan näiltä sivuilta Nuorison viesti -osion alta.