Nuorison viesti

Suomen Tieyhdistyksen #meidäntie-kiertue vieraili infra-alan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa kevään 2017 aikana. Kiertueen aikana työstettiin nuorison viesti tie- ja liikennealalle. Viestin tekoon osallistui noin 150 opiskelijaa.

Suomen Tieyhdistyksen nuorisovastaava ja viestin kokoaja Mikko Airikkala avaa viestin taustaa:

”Nykyisin tie- ja liikennealalla on ongelmia maineen kanssa. Ala koetaan vanhoillisena, konservatiivisena ja yksinkertaisena. Vaadimme tähän muutosta. Viiden vuoden päästä kaikille pitää tulla alaa miettiessä mieleen alaa todella kuvaavia asioita kuten turvallisuus, ihmisläheisyys ja monipuoliset tehtävät. Alan toimijoiden pitää tuoda alan merkityksellisyyttä aktiivisesti esille, jotta ihmiset näkisivät alan tärkeyden yhteiskunnalle, sen tarjoamat uramahdollisuudet ja mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnan kehitykseen. Lisäksi ala pitää tuoda lähelle nuoria”,

#meidäntie-kiertue huipentui 31.8.2017 Tieyhdistyksen 100-vuotisjuhlaan, jossa esitettiin kiertueen aikana esille nousseet ajatukset tiivistävä Nuorison viesti. Samalla nuoret haastoivat kaikki alan toimijat vierailemaan lukioissa ja ammattikorkeakouluissa kertomassa tie- ja liikennealan mahdollisuuksista. Aktiivisin henkilö ja yritys palkitaan Tieyhdistyksen järjestämillä Väylät & Liikenne –päivillä Tampereella syyskuussa 2018.

”Meillä on onneksi jo mielenkiintoinen ja paljon mahdollisuuksia tarjoava ala. Meidän täytyy vain saada positiiviset uutiset esille ja niiden nuorten tietoon, jotka vasta suunnittelevat uravalintojaan. Suomen Tieyhdistys tekee työtä, jotta saisimme alalle lisää osaajia, mutta alalla työskentelevät ovat parhaita esikuvia nuorille. Meillä on valtava variaatio erilaisia ammatteja ja mahdollisuuksia. Siksi haastammekin kaikki alan toimijat kertomaan nuorille. Jokainen voi osallistua tähän työhön.” toteaa Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

 

Nuorison viesti

Nuorison viesti koostuu pääsanoman lisäksi kolmesta alan tulevaisuutta koskevasta teesistä tätä tulevaisuutta kohti auttavista toimenpide-ehdotuksista.

Viestin sanoma

Me emme halua mitä te halusitte. Alasta riippumatta palkka ja töiden riittävyys eivät meidän sukupolvelle enää riitä, sen lisäksi työn pitää olla merkityksellistä ja vaikuttavaa. Mielikuvat alasta ja alan kulttuuri muuttuvat vain aktiivisella työllä. Lisäksi alan hyvien puolien tiedostaminen sen sisällä ei riitä. Hyvät puolet tulee myös tuoda suuren yleisön ja potentiaalisten opiskelijoiden tietoisuuteen. Kehityskeinot eivät ole rakettitiedettä mutta vaativat, että kaikki ymmärtävät näillä asioilla olevan väliä ja toimivat muutoksen eteen! Kysymmekin: onko ala valmis muuttumaan tulevaisuuden työntekijöiden toiveiden mukaiseksi? Kyse ei ole pelkästään meidän työnteon mukavuudesta vaan myös siitä, löytyykö alalle osaavia ja motivoituneita työntekijöitä tulevaisuudessa! Osaajapula on todellinen uhka

Teesi 1 Monipuolisuus

MITÄ Vaadimme, että sinä ja muut alalla toimivat tuotte tie- ja liikennealan monipuolisuuden esille! Viiden vuoden päästä kaikille tulee tie- ja liikennealaa miettiessä mieleen asioita kuten turvallisuus, ihmisläheisyys ja monipuoliset tehtävät.

MIKSI Nuoret näkevät alan ennen opintojen aloittamista yksinkertaisena, suppeana ja yksipuolisena. Kuitenkin alaa opiskelevat arvostavat sen monipuolisia ja vaihtelevia työtehtäviä, -mahdollisuuksia ja -sisältöjä sekä sitä, että työn tulos on konkreettisesti havaittavissa ja palvelee koko yhteiskuntaa.

Teesi 2 Merkityksellisyys

MITÄ Vaadimme, että sinä ja muut tie- ja liikennealalla toimivat tuotte alan merkityksellisyyttä aktiivisesti esille, jotta se nähtäisiin yhteiskunnassa tärkeänä alana ja hyvänä uramahdollisuutena, joka antaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnan kehitykseen.

MIKSI Opiskelijat arvostavat sitä, että heidän alansa on pohjimmiltaan koko yhteiskuntaa koskeva palveluammatti, jonka tulos on konkreettisesti havaittavissa. Merkityksellisyys ei kuitenkaan tule alaa tuntemattomille todellakaan mieleen eikä siitä puhuta alasta kerrottaessa!

Teesi 3 Houkuttelevuus

MITÄ Vaadimme, että sinä ja muut alalla toimivat tuotte alaa lähelle nuoria! Viiden vuoden päästä ala on opiskelijoille houkutteleva vaihtoehto, johon on helppo tutustua.

MIKSI Alan maineessa on ongelma. Opinnot aloittaneet ovat epätietoisia alan olemuksesta ja mahdollisuuksista ja usein pitävät alaa vanhoillisena, konservatiivisena, likaisena, yksinkertaisena ja tylsänä.

 

Keino 1. Esillä oleminen

Jokainen voi tuoda alan hyviä puolia esille ja osallistua keskusteluun kertomalla siitä omassa elämässään, kirjoittamalla somessa tai vaikka yleisönosastolle.

Muutkin kuin alan järjestöt voivat osallistua keskusteluihin, joissa puhutaan esimerkiksi tiestöstä osana elinkeinoelämän menestystä tai liikenteen osasta asuinympäristön suunnittelussa.

Keino 2. Ymmärtäminen

Ymmärrä, että ala ulottuu maansiirtotöistä aina koko maan liikennejärjestelmän suunnitteluun.

Ymmärrä, että toimimme pohjimmiltaan yhteiskunnan hyväksi. Tie- ja liikenneala ei ole oma saarekkeensa vaan osa yhteiskunnallista kehitystä

Ymmärrä, että puhetavalla on väliä. Se, miten omaan alaamme suhtaudumme ja miten siitä kerromme vaikuttaa siihen, miten muut sen näkevät ja millaista sillä on olla töissä. Puhutaan alasta ja sen kehityksestä positiivisesti ja kehittämishaluisesti!

Nämä asiat eivät aina ole läsnä jokapäiväisessä työnteossa, mutta nimenomaan muodostavat kuvaa alasta ja määrittävät löytävätkö opiskelijat alalle! Kuka haluaisi alalle, josta puhutaan negatiivisesti ja tylsästi?

Keino 3. Nuoret mukaan

Ota TET-harjoittelijoita ja vasta-aloittaneita AMK-opiskelijoita töihin. Konkreettinen tutustuminen alaan ennen opintosuunnan valintaa on parasta mainosta!

Tuodaan infra- ja tie- ja liikennetekniikka paremmin esillä ammattikorkeakouluissa. Opiskelijan eteen pitäisi tuoda selkeä paketti mahdollisia suuntautumisvaihtoehtoja jo opintoja aloitettaessa!