Auto- ja tieforum ATF: Liikenneverkon kehittämiseksi laadittava 12-vuotinen investointi- ja omaisuudenhallintaohjelma

Liikenneverkko ja sen rahoittaminen on ollut keskustelussa ja asiaa on pohtimassa mm.  parlamentaarinen työryhmä.

Auto- ja tieforum, ATF,  on 29  tiestöstä ja liikenteestä kiinnostuneen järjestön yhteinen vaikuttamiselin. ATF:n mielestä liikenneinvestoinneilla on merkittävät heijastusvaikutukset yhdyskuntarakenteen muovautumiseen maankäytön, kaavoituksen, asumisen, elinkeinotoiminnan ja palvelujen sijoittumisen kautta. Investointien toteutuksen ja ajoituksen muutokset aiheuttavat merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koko yhteiskunnalle. Tämän vuoksi liikenneinvestointien pitkäjänteinen suunnittelu on ainoa kestävä vaihtoehto niiden toteuttamiseen.

Jotta olemassa olevan väyläverkon ns. korjausvelka saadaan vähennettyä kestävälle tasolle ja tulevaisuuden liikenteen verkolle asettamiin muutoksiin voitaisiin varautua hallitusti, tulisi verkolle kehittää myös 12-vuotinen omaisuudenhallintasuunnitelma.

ATF esittää, että maan hallitus asettaa parlamentaarisen komitean valmistelemaan 12-vuotista liikenneinvestointi- ja omaisuudenhallintaohjelmaa. Lisäksi samalla ajanjaksolle on laadittava tavoitteellinen rahoituskehys.

Pitkäjänteinen investointi- ja omaisuudenhallintanäkemys luo varmuutta liikennejärjestelmän kehittämiselle, mikä lisää kestävän taloudellisen kasvun edellytyksiä.  Riittävän pitkälle ajoittuva investointinäkymä vaikuttaa muun muassa elinkeinoelämän investointisuunnitelmiin ja kuntien kaavoitusratkaisuihin. Ruotsissa liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaa kolmen vaalikauden hallitus-oppositio-asetelman ylittävä parlamentaarinen infrastruktuuriohjelma. Myös muissa Pohjoismaissa investointeja ohjataan pitkäjänteisesti.

ATF:n mielestä korjausvelan hoitaminen edellyttää myös osaamisen kehittämistä. Jotta samoilla taloudellisilla panoksilla saataisiin enemmän aikaiseksi, digitalisaatiota tulisi edistää ja omaisuudenhallinnan työkaluja kehittää. Mitä aikaisemmin esille tuleviin ongelmakohtiin ja niiden syihin reagoidaan sitä hallitummin ja pienemmin kustannuksin se voidaan tehdä.

Tällä hetkellä ei valmistu riittävästi osaajia. Alalla on pulaa osaavista suunnittelijoista, työnjohdosta ja maanrakentajista. Alan koulutuspaikat eivät ole vetovoimaisia ja alaa tunnetaan heikosti. ATF:n mielestä alan kehittyminen edellyttää mittavia tutkimus- ja kehittämispanoksia, esimerkiksi uusia professuureja.

ATF:n lausunto

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt