Vahva tuki ammattidieselille auto- ja tiealan sekä kaupan järjestöiltä

Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja taloutemme rakentuu viennin varaan. Kohonneet polttoainekustannukset osuvat meihin kipeämmin kuin kilpailijamaihin. Heikentynyt kilpailukyky vaikeuttaa kaikkia investointeja ja uhkaa johtaa kuluttajahintojen nousuun. Siksi enemmistö Auto- ja tieforumin (ATF) jäsenjärjestöistä asettuu tukemaan ammattidieselin käyttöönottoa.

Dieselin hinnannousun taustalla on öljyn ja erityisesti uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinnan nousun, kotimaisten veropäätösten ja uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen noston yhteisvaikutus. Jopa kahden euron tuntumaan kivunnut dieselin litrahinta vaikeuttaa sekä tavara- että henkilöliikenteen toimintaa, heikentäen kannattavuutta ja investointikykyä. Kustannusnousu heikentää myös teollisuuden ja kaupan kilpailukykyä, ja voi pahimmillaan vaikuttaa teollisuuden sijoittautumispäätöksiin. Tämä kehitys tulee torjua.

Suomesta ponnistetaan maailmalle pitkien kuljetusetäisyyksien ja korkean polttoainehinnan muodostamalta takamatkalta. Kun lisäkustannusta ei voida pääsääntöisesti viedä hintoihin globaaleilla markkinoilla, ammattidieselillä vahvistettaisiin kotimaan kuljetusten lisäksi vientiteollisuuden kilpailukykyä, sanoo Alina Koskela Metsäteollisuus ry:stä.

Allekirjoittajajärjestöt muistuttavat, että kaksi kolmasosaa tavaraliikenteen tarvitsemasta energiasta kuluu painavissa ja pitkissä ajoneuvoyhdistelmissä. Raskaat kuljetukset ovat ympäristöystävällinen ratkaisu, sillä päästöt tavaratonnia kohden ja tiestön kuormitus ovat niissä pienemmät kuin useammissa pienemmissä kuljetusyksiköissä kuljettaen. Näissä kuljetuksissa diesel on tällä hetkellä ainoa vaihtoehto. Siksi polttoaineen hinnan nousu nostaa kuljetuskustannuksia vailla ohjausvaikutusta vihreämpiin vaihtoehtoihin.

Ammattidiesel tarkoittaa kuorma- ja linja-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta, mikä alentaisi yritysten kustannuksia ja mahdollistaisi kotimaisen kuljetus- ja logistiikkatoimialan kilpailukyvyn säilymisen. EU:n hyväksymä ammattidieseljärjestelmä on nyt käytössä kahdeksassa EU-maassa. Veronpalautuksen taso on EU-maista korkein Belgiassa.

Tulevaisuudessa logistiikan kustannuksia lisäävät myös EU-tasolla tehtävät ratkaisut. Samaan aikaan kuljetusyrittäjien pitäisi pystyä investoimaan puhtaampaan kalustoon liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Siksi Keskuskauppakamari kannattaa ammattidieselin käyttöönottoa, sanoo johtava asiantuntija Päivi Wood.

Ammattidieseliä kannattavat Auto- ja tieforumin jäsenjärjestöt pitävät tärkeänä, että kuljetustoimialan toimintaedellytykset turvataan. Mukana on myös tahoja, joiden jäsenet eivät hyötyisi siitä suoraan. Järjestöt muistuttavatkin, että ammattidiesel ei ratkaisisi kaikkea yritystoiminnassa käytettävän dieselin merkittävää hinnannousua, sillä se kohdistuisi vain raskaaseen kuorma-autoliikenteeseen. Ammattidieselin ulkopuolelle jäisivät muun muassa koko taksiliikenne ja pakettiautolla tehtävä tavaraliikenne sekä myös osin koneurakointi, joissa hyödynnetään dieseliä.

Ammattidieselille tullut tuki kertoo siitä, että logistiikkatoimialan kustannustaakka ja sen kerrannaisvaikutukset koko yhteiskuntaan nähdään laajalti. Moni elinkeino on riippuvainen kumipyöräliikenteestä, toteaa SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Järjestöjen ohella useampi eduskuntapuolue on ilmaissut tukensa ammattidieselille.

 

Aineistoa

Auto- ja tieforumin jäsenjärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tehnyt ammattidieselin käyttöönotosta esityksen valtiovarainministeriölle ja julkaissut siitä raportin.

Suomen tieyhdistys | Auto- ja tieforum (ATF)

Ammattidieseliä kannattavat ATF:n jäsenjärjestöt:

 • Autoalan Keskusliitto, AKL
 • Autotuojat ja -teollisuus
 • Infra
 • Kaupan Liitto
 • Keskuskauppakamari
 • Koneyrittäjien Liitto
 • Logistiikkayritysten Liitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTK
 • Metsäteollisuus
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
 • SF-Caravan
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka, SKAL
 • Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY
 • Suomen Taksiliitto
 • Suomen Tieyhdistys
 • Teknisen Kaupan liitto

Jaa sosiaalisessa mediassa