Tie 2.0

Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen on enenevässä määrin muuntautumassa yksittäisitä erillisistä matkoista monimuotoisiksi palvelukokonaisuuksiksi, joista kuluttajat valitsevat itselleen sopivimmat vaihtoedot. Liikennevälineet kehittyvät, samoin käyttövoimatekniikka. Ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön. Kiertotalous ja jakamistalous ovat vahvoja trendejä. Uusia materiaaleja on kehitetty. Koneautomaatio ja mallintaminen ovat tulleet rakentamiseen ja suunnitteluun.

Tie 2.0 -kutsukilpailu haastoi alan oppilaitokset ideoimaan millainen tie olisi jos se keksittäisin tänään. Kilpailu laittoi osallistujat miettimään tietä ennakkoluulottomasti ja ilman vakiintuneiden ratkaisujen painoa. Joukkueet miettivät muun muassa sitä, miten ja mihin nyt keksittävä tie tehtäisiin, miten ja millä sillä liikutaan sekä millainen sen rakenne, geometria ja materiaali olisi. Tehtävänanto rajattiin Suomessa ja ei-kaupunkimaisessa ympäristössä olevaan päällystettyyn tai päällystämättömään tiehen. Lisäksi ideoiden tuli liittyä jollakin tapaa tiehen fyysisenä rakenteena, minkä lisäksi oli mahdollista ideoida rakenteen hoitoa ja kunnossapitoa. Lisäksi työ tuli esittää videona.

 

Vahva edustus Tampereelta

Kisaan ilmoittautui viisi joukkuetta, joista lopullisen kilpailutyön jätti kaksi joukkuetta - molemmat Tampereelta. Tuomaristo päätyi ratkaisuun, että kilpailussa ei jaeta ykköspalkintoa, vaan kakkospalkinto jaetaan ehdotusten Urautuneet insinöörit ja JorMAT kesken. Kumpikin joukkue sai 2000 € jaettavaksi joukkueen jäsenten kesken. Urautuneet Insinöörit koostui Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoista ja JorMAT Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoista.

”Jätetyssä ehdotuksessa tuli hienolla tavalla esille opitun jalostaminen. Opiskelijoiden esityksissä on runsaasti aihioita jalostamiseen jatkossa, vaikkapa opinnäytetöinä tai laajempina tutkimushankkeina.” kertoo tuomariston puheenjohtaja Jaakko Rahja Suomen Tieyhdistyksestä.

Yleisinä kommentteina kilpailusta ja kilpailuehdotuksista tuomaristo totesi seuraavaa;

Kilpailu herätti oppilaitoksissa suurta kiinnostusta. Harmi oli, että opiskelijoiden kevätkiireiden keskellä ehdotuksia tuli lopulta vain kaksi.

Molemmissa jätetyssä ehdotuksessa tuli hienolla tavalla esille opitun jalostaminen. Kovin paljoa ei kokonaan uusia ideoita ollut, mutta selvästi ehdotuksen tekijät ovat olleet kuulolla ja ajan hermolla. Esityksissä on aihioita jatkojalostamiseen, vaikkapa opinnäytetöinä tai laajempina tutkimushankkeina. Ehdotusten taloudellinen tarkastelu jäi jatkotyöstämisen varaan.

”Tieyhdistys on tällä kilpailulla ansiokkaasti kannustanut opiskelijoita pohtimaan perinteistä tekniikkaa ja ratkaisuja uudella tavalla. Toivottavasti tällaisille kilpailuille ja projektitöille löytyy jatkossakin tilausta vaikkapa osana opintoja”, pohtii Päivi Nuutinen Liikennevirastosta.  

 

Tuomaristoon kuuluivat Liikennevirastosta Mirja Noukka, Päivi Nuutinen ja Ilkka Kotilainen sekä Tieyhdistyksestä Mikko Airikkala, Nina Raitanen sihteerinä ja Jaakko Rahja puheenjohtajana.

 

Palkitut joukkueet:

JoRMAT: Antti Pelho, Mikko Sauni, Tomi Koppana, Joel Heiska, Roni Juutinen,  (Tampereen teknillinen yliopisto)

Joukkueen kilpailutyö YouTubessa

Urautuneet insinöörit: Jani Saloniemi, Veetu Helkiö ja Mikko Laitinen (Tampereen Ammattikorkeakoulu)

Joukkueen kilpailutyö YouTubessa