Vuoden tiemies

Vuoden Tiemieheksi on valittu diplomi-insinööri Lauri Merikallio, (s. 1964). Merikallio on osakas ja Vison Alliance Partners Oy: perustajia. Merikallio valmistui vuonna 1992 Teknillisestä korkeakoulusta pääaineinaan liikennetekniikka ja rakentamistalous ja jatko-opiskeli University of Californiassa Berkeleyssä 2006–2007.

”Lauri Merikallio on työllään ja esimerkillään ajanut kulttuurimuutosta, jossa tilaaja ja tuottaja ovat allianssimallin myötä siirtyneet samaan pöytään keskustelemaan ja ajamaan yhteistä etua. Uusi toimintatapa on tuottanut hyötyä kaikille osapuolille, myös veronmaksajille ja tienkäyttäjille”, toteaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Vuoden Tiemiehen valinnan perusteluissa Suomen Tieyhdistyksen hallitus toteaa:

”Lauri Merikallion on ollut vuosien ajan luomassa infra-alalle positiivista ja yhteistyöhön perustuvaa toimintatapaa. Tämä on tullut esille niin Merikallion omassa toiminnassa ja esimerkissä, kuin yhteistyöhön perustuvassa allianssimallissa, jota hän on voimakkaasti edistänyt Suomessa. Uudet yhteisölliset toimintatavat, positiiviset tulokset ja onnistuneet hankkeet ovat muokanneet alan toimintatapoja avoimeen, tietoja jakavaan sekä tilaajan ja toteuttajan yhteistyötä korostavaan suuntaan. Suomen Tieyhdistys näkee, että kyseessä on merkittävä positiivinen kulttuurinen muutos alalla, minkä syntymiseen Lauri Merikallio on omalla henkilökohtaisella työllään vaikuttanut merkittävästi.”

 Merikallio itse suhtautuu toimintatapojen muuttamiseen käytännönläheisesti

”Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Kulttuurin muutokseen tarvitaan rohkeita ihmisiä. Rohkeus vie eteenpäin – epäonnistumisen pelko pitää paikallaan.”

 

Harvinainen tunnustus

Nyt satavuotista taivaltaan juhliva Suomen Tieyhdistys perusti vuonna 1987, täyttäessään 70 vuotta, Vuoden tiemies -huomionosoituksen.

Kolmenkymmenen vuoden aikana titteliä on jaettu vain viisi kertaa. Nyt palkittava Lauri Merikallio on kuudes huomionosoituksen saaja. Kunnianimityksen saaminen edellyttää erityisen painavia ja tieliikennesektorista ulospäinkin näkyviä henkilökohtaisia ansioita, joilla henkilö on edesauttanut tieliikenteen asemaa Suomessa tai suomalaisten asemaa kansainvälisesti.

Edellisen kerran tunnustuksen sai kymmenen vuotta sitten Tiehallinnon pääjohtaja Eero Karjaluoto. Muita tunnustuksen saajia ovat olleet Jaakko Ihamuotila (-97), Jussi Hakala (-92), Pentti Nykänen (-89) ja Väinö Suonio (-87).