Tutkimushankkeita

 

Tietietofoorumit                                                                     

YTPA -verkosto/ Metsäteho

2020-

 

Tietietofoorumit kokoavat vuosittain yhteen tietiedon tuottajat, käyttäjät ja kehittäjät. Tietietofoorumit painottuvat yksityisteihin, mutta niissä käsitellään usein myös yleisen tieverkon datan kehittämistä. Foorumit ovat osa YTPA-verkoston toimintaa. Foorumeissa pidettyjen esitysten (aiheina usein soratiet) aineistot ytyvät linkin takaa. 

Tietietofoorumit - Metsäteho (metsateho.fi)

 

Metsätien kantavuuden uudet seurantamenetelmät - Take me home country road

LUKE-Luonnonvarakekus

1.5.2022-31.12.2023

 

Take me home, country road -hankkeen tavoitteina on muodostaa metsäteiden johtava tutkimus- ja osaamiskeskittymä - tieasiantuntijaryhmä, perustaa metsätien täsmäseurantakohteita, toteuttaa ja demonstroida Metsätie-hub-nettiportaali sekä metsätien kulkukelpoisuutta ennustava järjestelmä, selvittää ja raportoida metsätienkäyttäjien hiljainen tieto ja erikoisosaaminen, tunnistaa metsäteiden kuntokartoitukseen parhaiten soveltuvimmat menetelmät ja tietoaineistot sekä laatia Metsätietieto -roadmap.

Metsätien kantavuuden uudet seurantamenetelmät - Take me home country road | Luonnonvarakeskus (luke.fi)

 

TIESIT-hanke: TIESIT – Puu- ja energiahuollon turvaaminen 

Metsäkeskus

2022-2024

Hankkeessa kartoitetaan tärkeimmän yksityistieverkkomme ja sillä olevien siltojen kuntoa ja investointitarpeita, energiapuuterminaaliverkostoa, niiden käytettävyyttä ja kehittämistä sekä tuotetaan tietoa ja toimintamalleja yksityisteiden tienpidon aktivoinnin työkaluiksi

TIESIT – Puu- ja energiahuollon turvaaminen | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)