Julkaisut

Tieyhdistys julkaisee sekä lehtiä että kirjoja. Tie & Liikenne on ammattilehti, jossa käsitellään laaja-alaisesti liikennettä, liikenneväylien kehittämistä ja ylläpitoa, liikennepoliittisia kysymyksiä, liikenneturvallisuutta jne. YksityistieUutiset on valtakunnallinen yksityistieasioiden tiedotus- ja ilmoituslehti.

Kirjavalikoimassa on useita yksityistiejulkaisuja sekä tiehistoriallisia teoksia.