Yksityistieoppaat

Yksityistien kunnossapito - Kunnossapitotöiden suunnittelun ja toteuttamisen perusteet 

Yksityistien kunnossapito -kirja yksityisteiden tiekunnille, tieisännöitsijöille, kunnille ja muille tienpidon vastuunkantajille. Kirja käsittelee yksityistien kunnossapitoa kattavasti uudenlaisessa, vuosikierron mukaisessa järjestyksessä. Piirrokset ja valokuvat havainnollistavat tekstiä.

Kirjan on kirjoittanut Esko Hämäläinen yhdessä Jaakko Rahjan ja kunnossapidon laajan asiantuntijaryhmän kanssa.

106 sivua. Hinta 38 euroa, jäsenhinta 30 euroa. Tilaa julkaisu

Kirjaan liittyvä koulutusaineisto on vapaasti tulostettavissa ja kopioitavissa. Kirja on luettavissa pdf-versiona

 

Yksityistien parantaminen - Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet 
LISÄPAINOS 2017

Kirja sisältää kaikille tiekunnille ja tieosakkaille tarpeellista perustietoa yksityisteiden parantamisesta - riippumatta siitä, onko parantamishankkeita vireillä vai ei. Kirjan tekninen osa suunnittelu- ja toteuttamisohjeineen on tarkoitettu erityisesti hankkeiden vastuuhenkilöille tiekunnassa, suunnittelijoille, hankkeiden valvojille, urakoitsijoille ja muille toteuttajille.

Opaskirjan on kirjoittanut Esko Hämäläinen ja sen tekemisessä on ollut mukana laaja asiantuntijaryhmä.

Kirjassa on liitteineen 140 sivua, 30 valokuvaa ja 63 piirrosta. Hinta 48 euroa, jäsenhinta 40 euroa. Tilaa julkaisu

Osa kirjasta on luettavissa pdf-tiedostona!

 

Yksityisteiden hallinto - Tiekunta ja tieosakas 2017
PAINOS LOPPUNUT

Yksityistiekuntien toimihenkilöille ja tieosakkaille, kuntien yksityistieasioita hoitaville toimihenkilöille ja lautakuntien jäsenille, maanmittaustoimistoille ja metsäkeskuksille, metsäyhtiöiden puunhankinnasta vastaaville ja kaikille yksityisteitä käyttäville tarkoitettu kirja.

Kirja korvaa Tiekunta ja tieosakas -kirjan aiemmat versiot. Siinä käydään yksityiskohtaisesti läpi tiekunnan ja sen toimielinten tehtävät ja päätösvalta sekä tieyksiköinnin perusteita, tiemaksuja ja käyttömaksuja koskevat säännökset. Kirja sisältää myös yksityisteiden tiekäytön pelisäännöt, asiakirjamalleja sekä yksityistielain kokonaisuudessaan. Lainsäädäntöä on seurattu vuoden 2017 alkuun.

Opaskirjan on kirjoittanut Esko Hämäläinen. 166 sivua. Hinta 32 euroa, jäsenhinta 25 euroa. Tilaa julkaisu

Uusi kirja "Yksityisteiden hallinto" ilmestyy tammikuussa 2019, kun voimaan tulee uusi yksityistielaki.

Yksityisteiden tienkäytön pelisäännöt

Vihkonen, jossa käsitellään yksityisteiden tienkäytön luvanvaraisuutta, tie- ja käyttömaksujen perusteita sekä miten menetellä vahinkotapauksissa ja kenen on vastuu. Sisältää uusimman Fingrid Oyj:n kanssa solmitun suositussopimuksen. Tienkäyttösopimus liitteenä, 18 sivua. Vihkonen on ladattavissa pdf-muodossa tästä!

 

"Tieisännöitsijä tasoittaa tiet ja kiistat" - 10 vuotta TIKO-tieisännöitsijäkoulutusta 2003-2013

Esko Hämäläisen kirjoittama tarina siitä, kuinka monituisten käänteiden kautta nykyinen TIKO-tieisännöitsijäkoulutus sai alkunsa. 15 €. Tilaa julkaisu

 

ESITE TIEOSAKKAALLE

Tiekunta tutuksi ja toimivaksi -esite on tarkoitettu yksityistien osakkaille ja tietä käyttäville. Esite on mainio perustietous siitä, kuinka tiekunta toimii ja mihin yksityistielaki velvoittaa.

Esitteen ovat tehneet yhteistyössä Maanmittauslaitos, Liikennevirasto ja Suomen Tieyhdistys. Esitteen voi ladata allaolevista linkeistä pdf-muodossa neljällä eri kielellä:

TIEKUNTA TUTUKSI JA TOIMIVAKSI (suomi)

VÄGLAGET bekant och fungerande (ruotsi)

PRIVATE ROAD COOPERATIVES (englanti)

TIEKUNTA TUTUKSI JA TOIMIVAKSI ДОРОЖНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО и принципы его работы (suomi-venäjä)