Suosituksia ja yksityistielaki


Suositukset

Lumen auraus tasoristeyksessä – vinkit kunnossapitäjille

Yksityistiet Digiroadissa - tiekunnan tietojen ilmoittaminen

Vaellusesteellisten rumpujen inventointi- ja korjausohje

Lumen auraus tasoristeyksessä

Henkilötietojen käsittely tiekunnassa

Tiekunnankin on noudatettava tietosuojadirektiiviä (GDPR). Tieyhdistys on tehnyt ohjeellisen esimerkin periaatteiksi henkilötietojen käsittelemiseksi tiekunnassa. Esimerkki löytyy täältä.

Hevosreittisopimus (uusittu 2016) 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK  r.y. ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC r.f. ja Suomen Tieyhdistys r.y

Suositus yksityisteiden käyttömaksusta (voimajohtojen kunnossapitotyössä tarvittavat yksityistiet)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK  r.y. ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC r.f. ja Fingrid Oyj ja Suomen Tieyhdistys r.y.

Tulkintaa kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta tiekunnissa

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus 2023
Maanmittauslaitos julkaisee yksiköinnin suositusta omilla verkkosivuillaan. Muutokset uusissa suosituksissa ovat isompia kuin mitä viimeisimmissä päivityksissä on ollut. Kaikki liikennelajit ovat saaneet uudet painoluvut, ulkoista viljelyliikennettä ei enää lasketa hehtaareiden kautta ja erilaisia korjaustekijöitä on karsittu. Metsäliikenteen käyttömatkan määrittämiseen on tullut mukaan toinen malli keskimääräisen varastopaikan lisäksi. Siinä käyttömatka määritetään kääntöpaikan perusteella.

MML:n suositus Yksityistien tieyksiköinti 2023 löytyy sivulta https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tieyksikointi

Yksityistielaki

Uusi laki tuli voimaan 1.1.2019. Sitä on päivitetty jo kahdesti. Ajantasainen laki Finlexissä täällä.

Tuulivoimalan etäisyys yksityistiestä