Suosituksia ja yksityistielaki


Suositukset

Lumen auraus tasoristeyksessä – vinkit kunnossapitäjille

Yksityistiet Digiroadissa - tiekunnan tietojen ilmoittaminen

Vaellusesteellisten rumpujen inventointi- ja korjausohje

Lumen auraus tasoristeyksessä

Henkilötietojen käsittely tiekunnassa

Tiekunnankin on noudatettava tietosuojadirektiiviä (GDPR). Tieyhdistys on tehnyt ohjeellisen esimerkin periaatteiksi henkilötietojen käsittelemiseksi tiekunnassa. Esimerkki löytyy täältä.

Hevosreittisopimus (uusittu 2016) 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK  r.y. ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC r.f. ja Suomen Tieyhdistys r.y

Suositus yksityisteiden käyttömaksusta (voimajohtojen kunnossapitotyössä tarvittavat yksityistiet)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK  r.y. ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC r.f. ja Fingrid Oyj ja Suomen Tieyhdistys r.y.

Tulkintaa kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta tiekunnissa

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus 2019
Maanmittauslaitos julkaisee yksiköinnin suositusta Maanmittauslaitoksen internet-sivuilla. Viimeksi suosituksia on päivitetty loppuvuonna 2018. Silloin täsmennettiin painolukuja omakotitalolle, vapaa-ajan asunnoille ja metsälöille. Esimerkiksi ULA on nyt 1 100 t  (sisältäen 1-2 autoa). Metsälön osalta enää ei yksiköidä erikseen sisäistä ja ulkoista liikennettä.

MML:n suositus Yksityistien tieyksiköinti 2019 löytyy sivulta www.maanmittauslaitos.fi/julkaisusarja.

Yksityistielaki

Uusi laki tuli voimaan 1.1.2019. Sitä on päivitetty jo kahdesti. Ajantasainen laki Finlexissä täällä.

Tuulivoimalan etäisyys yksityistiestä