Suosituksia ja yksityistielaki


Suositukset

Henkilötietojen käsittely tiekunnassa

Tiekunnankin on noudatettava tietosuojadirektiiviä (GDPR). Tieyhdistys on tehnyt ohjeellisen esimerkin periaatteiksi henkilötietojen käsittelemiseksi tiekunnassa. Esimerkki löytyy täältä.

Suositus sähköverkkojen sijoittamisesta yksityisteiden varsille

Energiateollisuus r.y. ja Suomen Tieyhdistys r.y.

Suositus tietoliikenneyhteyksien sijoittamisesta yksityisteiden varsille

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom r.y. ja Suomen Tieyhdistys r.y. 

Hevosreittisopimus (uusittu 2016) 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK  r.y. ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC r.f. ja Suomen Tieyhdistys r.y

Suositus yksityisteiden käyttömaksusta (voimajohtojen kunnossapitotyössä tarvittavat yksityistiet)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK  r.y. ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC r.f. ja Fingrid Oyj ja Suomen Tieyhdistys r.y.

Tulkinta kirjanpitolaista ja tilintarkastuksesta tiekunnissa

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus 2016
Maanmittauslaitos julkaisee yksiköinnin suositusta Maanmittauslaitoksen internet-sivuilla. Viimeksi suosituksia on päivitetty keväällä 2016 parin pienehkön täsmennyksen verran. Silloin täsmennettiin vapaa-ajan asunnon yksiköiksi 150-300-450 kesäkäytön osalta. Tosin tuossa ei periaatteessaa ole kyse muutoksesta, vaan uudenlaisesta ilmaisusta. Ympärivuotisessa käytössä tonnimäärä on edelleen 500-700. Hevosliikenteen suhteen nyt on täsmennetty (ss.27-28), että keskimääräinen tienkäyttö perustuu arvioon, että hevosia ajetaan/ratsastetaan tielää joka toinen päivä.

MML:n suositus löytyy sivulta www.maanmittauslaitos.fi/julkaisusarja.

Maanmittauslaitos tekee seuraavan päivityksen suosituksiin vuoden 2018 aikana.

Yksityistielaki

Yksityistielaki löytyy Finlexin sivulta.

Esitys uudeksi yksityistielaiksi on hyväksytty eduskunnassa. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2019. Uusi laki Finlexissä täällä.