Ajankohtaista yksityistieasiaa

Valtionavustus 13 miljoonaa

Vuodelle 2018 (Pirkanmaan) ELY-keskuksen kautta haettavissa olevaa yksityisteiden parantamisasvustusta on myönnettävissä 13 miljoonaa euroa. Vuodelle 2019 hallitus esittää 17 miljoonaa. Sen jälkeen jatko on kovin epävarmaa. Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa; 0295 020 603 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm).

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus 2016

Maanmittauslaitos julkaisee  yksiköinnin suositusta Maanmittauslaitoksen internet-sivuilla. Maanmittauslaitoksen suositus löytyy sivulta www.maanmittauslaitos.fi/julkaisusarja. (marraskuu 2017). MML on jo aloittanut suosituksen päivittämisen vastaamaan 1.1.19 voimaan tulevaa yksityistielakia. Valmista tullee 2018 lopussa.

Yksityistielain uudistaminen

Yksityistielain kokonaiusuudistus on ns. maalissa. Laki tulee voimaan 1.1.2019. Kuntien tielautakunnat lakkaavat kuitenkin vasta 31.12.2019.

Tasoristeykset ja teiden kunnossapito

Liikennevirasto on julkaissut uuden oppaan tasoristeysten kunnossapitoon. Suora linkki oppaaseen löytyy tästä: Tasoristeykset ja teiden kunnossapito (.pdf) (heinäkuu 2016).

Tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystiedot voi ilmoittaa verkon kautta

Suomessa on noin 50 000 yksityistietä, joiden hallinnointia varten on perustettu tiekunta. Kiinteistöjen yhteisiä alueita on lähes yhtä paljon, noin 45 000. Parikymmentätuhatta yhteistä aluetta on järjestänyt hallintonsa, ja niille on vahvistettu säännöt. Maanmittauslaitos, useat viranomaiset, yksityiset kansalaiset ja monet muut tahot tarvitsevat tietoja siitä, keneen täytyy ottaa yhteyttä yksityistietä ja yhteistä aluetta koskevissa asioissa. Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmässä pidetään yllä tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystietoja. 

Maanmittauslaitoksella on palvelu, jonka kautta sekä tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystiedot ja niiden muutokset on helppo ilmoittaa. Maanmittauslaitos siirtää tiedot tarkistusten jälkeen omaan tietojärjestelmäänsä. Tietojen ilmoittaminen perustuu tiekuntien osalta yksityistielakiin ja yhteisten alueiden osalta yhteisaluelakiin. Tietojen ilmoittaminen yksityistierekisteriin: http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yhteisen alueen osakaskunnan yhteystietojen ilmoittaminen: http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/yhteisen_alueen_osakaskunnan_yht

Linkit lomakkeisiin löytyvät myös kohdasta www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot otsikon "Yhteystietojen ilmoittaminen" alta.

Ilmoita pysyvistä liikenteen ohjauslaitteista Digiroad -aineiston pitäjälle!

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen (esim. paino- tai nopeusrajoitusmerkkiin, yksityistie-lisäkilpeen tai puomiin) tarvitaan  myös kunnan suostumus. Yksityisteillä luvan hakee tiekunta tai tieosakkaat yhdessä.

Tiekunnan ja tieosakkaiden edun mukaista on se, että luvan saanut liikennemerkki tms. näkyy mahdollisimman kattavasti paikkatietoa hyödyntävissä navigointilaitteissa. Tästä syystä liikenteen ohajuslaitteista kannattaa tehdä ilmoitus Digiroad -aineiston pitäjälle sähköpostitse osoitteeseen: info@digiroad.fi Ilmoituksen liitteeksi laitetaan kuva ohjauslaitteesta sekä kopio kunnan antamasta suostumusesta ja ilmoittajan yhteystiedot.

Sähköjohto tien yllä - mitä pitää ottaa huomioon?

Tien päällä saattaa hyvinkin roikkua kaikenlaisia johtoja. Mutta mitä tienpitäjän on näistä syytä tietää, selviää seuraavalta sivustolta: www.hengenvaara.fi

Tuulivoimalan etäisyys yksityistiestä

Tuulivoimaloiden rakentaminen on lisääntynyt merkittävästi. Iso osa voimaloista sijoittuu yksityisteiden varsille. Tuulivoimalan etäisyydestä yksityistiehen ei ole olemassa erillistä ohjetta, vaan sovelletaan Liikenneviraston ohjetta 8/2012: Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen (.pdf) Kunnan rakennusjärjestyksessä voi olla myös maininta tuulivoimalaitoksen minimietäisyydestä.

Myrsky- ym. metsätuhot

Pelastuslaki velvoittaa liikenne- ja viestintäasioista vastaavia viranomaisia ja hallinnonalan laitoksia osallistumaan suunnitteluun pelastustoimen kanssa mm. liikenneväylien raivauksesta (Pelastuslaki 379/2011, 46§). Eri viranomaistahojen yhteistyökuviot ja määräykset selviävät tästä:

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa (.pdf)