Ajankohtaista yksityistieasiaa

Tieyhdistys hakee yksityisteiden asiantuntijaa

Haluatko itsenäisen työn, jonka sisältöön voit itse vaikuttaa? Haluatko pienen työyhteisön vapauden ja vastuun omasta työstäsi?

OLETKO YKSITYISTEIDEN ASIANTUNTIJA?

Jos olet, niin tervetuloa Suomen Tieyhdistykseen! Suomen Tieyhdistys on keskeinen yksityistiesektorin toimija.  Yhdistyksemme toimii sektorin edunvalvojana, järjestää koulutuksia ja tapahtumia sekä julkaisee yksityistiealaan liittyviä kirjoja ja oppaita.

Nykyisen johtajan eläköityessä etsimme joukkoomme uutta henkilöä vastaamaan yhdistyksen yksityistietoiminnoista. Henkilön  vastuulla on yhdistyksen:

  • Yksityistieasioiden vaikuttamistoiminta
  • Yksityistieasioiden koulutustoiminta ml TIKO koulutus
  • Yksityistietapahtumien järjestäminen
  • Yksityistiejulkaisut ml. Yksityistieuutisten päätoimittajana toimiminen
  • Yksityistietoiminnan ja koulutuksen kehittäminen Tieyhdistyksessä
  • Yksityistieasioihin liittyvä neuvonta

Nämä ovat haetun henkilön keskeiset työtehtävät ja vastuut mutta pienessä yhdistyksessä toimimme tiiminä ja pääset mukaan moninaisiin tehtäviin ja vaikuttamaan osaltasi muuhunkin tie- ja liikennealan  kehittämiseen.

Yksityistiealan sekä sen  toimijoiden tuntemus ja työkokemus on tehtävien hoidon kannalta välttämätöntä.  Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä toimia ihmisten kanssa, valmiuksia toimia kouluttajana, sujuvaa kirjoittamista sekä intoa toimintojen kehittämiseen. Tehtävää voi hoitaa menestyksekkäästi erilaisilla koulutustaustoilla. Tehtävän kuvaan kuuluu paljon matkustamista kotimaassa. Henkilön nimike sovitaan erikseen.

Tervetuloa meille. Meillä on pienen työnantajan joustavuus, vapaus ja mahdollisuus vaikuttaa niin omaan tekemiseen kuin tie- ja liikennealaankin. 

Tieyhdistyksen toimisto sijaitsee Lassilassa, Pohjois-Haagan juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Hakemukset viimeistään  15.3.2019  palkkatoiveineen  osoitteeseen  nina.raitanen@tieyhdistys.fi

Lisätiedot: toimitusjohtaja Nina Raitanen p. 040 7442 996 

Työn nykyisestä sisällöstä voi kysellä  Jaakko Rahjalta p. 0400 423 871,

Työn aloitus sopimuksen mukaan.

TIKO-koulutus

Yksityisteiden TIKO tieisännöitsijäkoulutus on seuraavan kerran 2019 syksyllä. Haku siihen on 15.5.19 mennessä. Ks. lisää täältä.

Valtionavustus 17 miljoonaa

Vuodelle 2019 (Pirkanmaan) ELY-keskuksen kautta haettavissa olevaa yksityisteiden parantamisasvustusta on myönnettävissä 17 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 on tulossa vain 3 miljoonaa, jos lisäpäätöksiä ei valtiovalta tee. Ja sen jälkeen jatko on kovin epävarmaa. Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa; 0295 020 603 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm).

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus 2019

Maanmittauslaitos julkaisee  yksiköinnin suositusta Maanmittauslaitoksen internet-sivuilla. Maanmittauslaitoksen suositus Yksityistien tieyksiköinti löytyy sivulta www.maanmittauslaitos.fi/julkaisusarja. 

Yksityistielain uudistaminen

Yksityistielain kokonaiusuudistus on ns. maalissa. Laki tuli voimaan 1.1.2019. Kuntien tielautakunnat lakkaavat kuitenkin vasta 31.12.2019.

Tasoristeykset ja teiden kunnossapito

Liikennevirasto on julkaissut oppaan tasoristeysten kunnossapitoon. Suora linkki oppaaseen löytyy tästä: Tasoristeykset ja teiden kunnossapito (.pdf) (heinäkuu 2016).

Tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystiedot voi ilmoittaa verkon kautta

Suomessa on noin 50 000 yksityistietä, joiden hallinnointia varten on perustettu tiekunta. Kiinteistöjen yhteisiä alueita on lähes yhtä paljon, noin 45 000. Parikymmentätuhatta yhteistä aluetta on järjestänyt hallintonsa, ja niille on vahvistettu säännöt. Maanmittauslaitos, useat viranomaiset, yksityiset kansalaiset ja monet muut tahot tarvitsevat tietoja siitä, keneen täytyy ottaa yhteyttä yksityistietä ja yhteistä aluetta koskevissa asioissa. Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmässä pidetään yllä tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystietoja. 

Maanmittauslaitoksella on palvelu, jonka kautta sekä tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystiedot ja niiden muutokset on helppo ilmoittaa. Maanmittauslaitos siirtää tiedot tarkistusten jälkeen omaan tietojärjestelmäänsä. Tietojen ilmoittaminen perustuu tiekuntien osalta yksityistielakiin ja yhteisten alueiden osalta yhteisaluelakiin. Tietojen ilmoittaminen yksityistierekisteriin: http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yhteisen alueen osakaskunnan yhteystietojen ilmoittaminen: http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/yhteisen_alueen_osakaskunnan_yht

Linkit lomakkeisiin löytyvät myös kohdasta www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot otsikon "Yhteystietojen ilmoittaminen" alta.

Ilmoita pysyvistä liikenteen ohjauslaitteista Digiroad -aineiston pitäjälle!

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen (esim. paino- tai nopeusrajoitusmerkkiin, yksityistie-lisäkilpeen tai puomiin) tarvitaan  myös kunnan suostumus. Yksityisteillä luvan hakee tiekunta tai tieosakkaat yhdessä.

Tiekunnan ja tieosakkaiden edun mukaista on se, että luvan saanut liikennemerkki tms. näkyy mahdollisimman kattavasti paikkatietoa hyödyntävissä navigointilaitteissa. Tästä syystä pysyvistä paino- ja liikennerajoituksista tulee tehdä ilmoitus Digiroad -aineiston pitäjälle sähköpostitse osoitteeseen: info@digiroad.fi Ilmoituksen liitteeksi laitetaan kuva ohjauslaitteesta sekä kopio kunnan antamasta suostumusesta ja ilmoittajan yhteystiedot. Digiroadistra ja sinne tietojen ilmoittamisesta on tietä Väyläviraston sivulla www.vayla.fi ja tarrkemmin täällä.

Sähköjohto tien yllä - mitä pitää ottaa huomioon?

Tien päällä saattaa hyvinkin roikkua kaikenlaisia johtoja. Mutta mitä tienpitäjän on näistä syytä tietää, selviää seuraavalta sivustolta: www.hengenvaara.fi

Tuulivoimalan etäisyys yksityistiestä

Tuulivoimaloiden rakentaminen on lisääntynyt merkittävästi. Iso osa voimaloista sijoittuu yksityisteiden varsille. Tuulivoimalan etäisyydestä yksityistiehen ei ole olemassa erillistä ohjetta, vaan sovelletaan Liikenneviraston ohjetta 8/2012: Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen (.pdf) Kunnan rakennusjärjestyksessä voi olla myös maininta tuulivoimalaitoksen minimietäisyydestä.

Myrsky- ym. metsätuhot

Pelastuslaki velvoittaa liikenne- ja viestintäasioista vastaavia viranomaisia ja hallinnonalan laitoksia osallistumaan suunnitteluun pelastustoimen kanssa mm. liikenneväylien raivauksesta (Pelastuslaki 379/2011, 46§). Eri viranomaistahojen yhteistyökuviot ja määräykset selviävät tästä:

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa (.pdf)