Ajankohtaista yksityistieasiaa

TIKO-koulutus

Yksityisteiden TIKO tieisännöitsijäkoulutus on syksyllä 2019 ja seuraavan kerran 2020 syksyllä. Haku siihen on huhti-toukokuuhun 2020 mennessä.

Valtionavustus 17 miljoonaa

Vuodelle 2019 (Pirkanmaan) ELY-keskuksen kautta haettavissa olevaa yksityisteiden parantamisasvustusta on myönnettävissä 17 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 on tulossa vain 13 miljoonaa, jos lisäpäätöksiä ei valtiovalta tee budjettikäsittelyn yhteydessä. Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa; 0295 020 603 ma-pe klo 9-16 (pvm/mpm).

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus 2019

Maanmittauslaitos julkaisee  yksiköinnin suositusta Maanmittauslaitoksen internet-sivuilla. Maanmittauslaitoksen suositus Yksityistien tieyksiköinti löytyy MML:n julkaisut-sivulta. Suora linkki sivulle on täältä. 

Yksityistielain uudistaminen

Yksityistielain kokonaiusuudistus on ns. maalissa. Laki tuli voimaan 1.1.2019. Kuntien tielautakunnat lakkaavat kuitenkin vasta 31.12.2019.

Tasoristeykset ja teiden kunnossapito

Liikennevirasto on julkaissut oppaan tasoristeysten kunnossapitoon. Suora linkki oppaaseen löytyy tästä: Tasoristeykset ja teiden kunnossapito (.pdf) (heinäkuu 2016).

Tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystiedot voi ilmoittaa verkon kautta

Suomessa on noin 50 000 yksityistietä, joiden hallinnointia varten on perustettu tiekunta. Kiinteistöjen yhteisiä alueita on lähes yhtä paljon, noin 45 000. Parikymmentätuhatta yhteistä aluetta on järjestänyt hallintonsa, ja niille on vahvistettu säännöt. Maanmittauslaitos, useat viranomaiset, yksityiset kansalaiset ja monet muut tahot tarvitsevat tietoja siitä, keneen täytyy ottaa yhteyttä yksityistietä ja yhteistä aluetta koskevissa asioissa. Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmässä pidetään yllä tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystietoja. 

Maanmittauslaitoksella on palvelu, jonka kautta sekä tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystiedot ja niiden muutokset on helppo ilmoittaa. Maanmittauslaitos siirtää tiedot tarkistusten jälkeen omaan tietojärjestelmäänsä. Tietojen ilmoittaminen perustuu tiekuntien osalta yksityistielakiin ja yhteisten alueiden osalta yhteisaluelakiin. Tietojen ilmoittaminen yksityistierekisteriin: http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yhteisen alueen osakaskunnan yhteystietojen ilmoittaminen: http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/yhteisen_alueen_osakaskunnan_yht

Linkit lomakkeisiin löytyvät myös kohdasta www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot otsikon "Yhteystietojen ilmoittaminen" alta.

Ilmoita pysyvistä liikenteen ohjauslaitteista Digiroad -aineiston pitäjälle!

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen (esim. paino- tai nopeusrajoitusmerkkiin, yksityistie-lisäkilpeen tai puomiin) tarvitaan  myös kunnan suostumus. Yksityisteillä luvan hakee tiekunta tai tieosakkaat yhdessä.

Tiekunnan ja tieosakkaiden edun mukaista on se, että luvan saanut liikennemerkki tms. näkyy mahdollisimman kattavasti paikkatietoa hyödyntävissä navigointilaitteissa. Tästä syystä pysyvistä paino- ja liikennerajoituksista tulee tehdä ilmoitus Digiroad -aineiston pitäjälle sähköpostitse osoitteeseen: info@digiroad.fi Ilmoituksen liitteeksi laitetaan kuva ohjauslaitteesta sekä kopio kunnan antamasta suostumusesta ja ilmoittajan yhteystiedot. Digiroadistra ja sinne tietojen ilmoittamisesta on tietä Väyläviraston sivulla www.vayla.fi ja tarrkemmin täällä.

Sähköjohto tien yllä - mitä pitää ottaa huomioon?

Tien päällä saattaa hyvinkin roikkua kaikenlaisia johtoja. Mutta mitä tienpitäjän on näistä syytä tietää, selviää seuraavalta sivustolta: www.hengenvaara.fi

Tuulivoimalan etäisyys yksityistiestä

Tuulivoimaloiden rakentaminen on lisääntynyt merkittävästi. Iso osa voimaloista sijoittuu yksityisteiden varsille. Tuulivoimalan etäisyydestä yksityistiehen ei ole olemassa erillistä ohjetta, vaan sovelletaan Liikenneviraston ohjetta 8/2012: Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen (.pdf) Kunnan rakennusjärjestyksessä voi olla myös maininta tuulivoimalaitoksen minimietäisyydestä.

Myrsky- ym. metsätuhot

Pelastuslaki velvoittaa liikenne- ja viestintäasioista vastaavia viranomaisia ja hallinnonalan laitoksia osallistumaan suunnitteluun pelastustoimen kanssa mm. liikenneväylien raivauksesta (Pelastuslaki 379/2011, 46§). Eri viranomaistahojen yhteistyökuviot ja määräykset selviävät tästä:

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa (.pdf)

Tiekunnan vakuutuksista

Yksityistielain 2019 perusteella tiekunnan päätöksestä voi osakas tai muu asianosainen nostaa moitekanteen kärjäoikeudessa tiekuntaa vastaan. Siinä tilanteessa saattaa olla hyvä, jos tiekunnalla on oikeusturvavakuutus. Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen myös vastuuvakuutus, jolla korvatyaan tienpåitäjän vastuulla oleva vahinko. Vakuutusyhtiöillä on tarjolla sopivia vakutuksia, joita kannattaa kilpailuttaa ja vertailla. If teki aikanaan Tieyhdistksen kanssa omat vakutuuksensa, joista löytyy lisätietoja If:n sivulta täältä.