Lomakkeita

Lomakkeita malliksi tiekunnan käyttöön

Tarjouspyyntö tieisännöintipalveluista

Tarjouspyyntö yksikkölaskelman laatimisesta

Tarjouspyyntö tiekunnan toiminnan käynnistämisestä

Urakkasopimus (INFRA ry:n lomakepohja) (.doc)

Kokouksen osallistujaluettelo ja äänestyslaskuri (.xls) 

Maksuunpanoluettelo (.xls)

Talousarvio (.xls)

Tieyksikkölaskelma (.xlsx)

Tieyksikkölaskelma 2023

Tieyksikkölaskelman perustiedot (.pdf)  

Ilmoitus tiekunnan tai sen toimielimen päätöksestä (.pdf) 

Sopimus yksityistien käyttämisestä (.pdf)

Tiekunnan vuosikello (.pdf)

Urakkatarjouspyyntöesimerkki talvikunnossapidosta (.pdf)

 

Muita mukavia

Tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet (.pdf)

Tiekunnan mallisäännöt (pdf)

Maanmittauslaitoksen seikkaperäiset ohjeet tieyksiköinnin suorittamiseksi:

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus: Yksityistien yksiköintiopas pdf

Vägenhetsberäkning för enskild väg

Maanmittauslaitoksen sivuilla muutakin hyödyllistä yksityistieasiaa.

Tiekuntien vuosikokoukset

Ennen tiekunnan vuosikokousta hoitokunta (puheenjohtaja) tai toimitsijamies valmistelee kokouskutsun, jossa omina asiakohtinaan on kaikki vähänkin merkittävämmät asiat, joihin halutaan tiekunnan kokouksen päätös. Yleensä kokouksessa tarkistetaan tieyksiköt ja vahvistetaan maksuunpanoluettelo sekä päätetään erinäistä käyttömaksuista.

Kokouskutsumallin saat tästä word-muotoisena

Kokouskutsun alareunaan voi valmiiksi laittaa valtakirjan. 

Valtakirjamalli pdf-tiedostona

Muistilista:

- kokouskutsu on lähettävä viimeistään 14 päivää, aikaisintaan 2 kk ennen kokousta tieosakkaille

- kokouskutsu lähetetään kirjeitse kaikille osakkaille. Sähköpostikin käy, jos osakas on anatanut sähköpostiosoitteen kustun lähettämistä varten

- kutsu lähetään myös käyttömaksun maksajille, voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna oman asiansa käsittelyn ajan

- kutsukirjeessä on mainittava maksuunpanoluettelon nähtävilläolopaikka tai luettelo on kutsun liitteenä

- kutsukirjeessä on mainittava, missä toimielimen pöytäkirjat ovat nähtävänä

- kokouksen koollekutsujana on toimielin tai mahdollisisssa säännöissä mainittu taho

 Muuta muistettavaa:

- kokous ei ole julkinen, vaan vain tieosakkaille ja myös käyttömaksun maksajalle hänen maksun käsittelyä koskevan ajan

- kaikki äänestykset tapahtuvat tieyksiköiden määrillä

- pöytäkirjaan tulee selkeästi kirjata tehdyt päätökset

- pöytäkirja liitteineen on oltava nähtävillä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta

- tiekunnan kokouksesta on 30 pv aikaa tehdä oikaisuvaatimus tiekunnalle ja 3 kk aikaa nostaa moitekanne käräjäoikeudessa (osakkaille kanteen nostamisaika alkaa kokouksesta, muille asianosaisille päätöksen tiedoksisaannista)

Tieyhdistyksen tulkinta koskien kirjanpitoa ja tilityksen tarkastusta tiekunnassa

Tilityksentarkastuskertomus

Finanssivalvonta -kannanotto