Lomakkeita

Lomakkeita tiekunnan käyttöön

Tarjouspyyntö tieisännöintipalveuista

Tarjouspyyntö tiekunnan toiminnan käynnistämisestä ja/tai yksikkölaskelman laatimisesta

Urakkasopimus (INFRA ry:n lomakepohja) (.doc)

Kokouksen osallistujaluettelo ja äänestyslaskuri (.xls) 

Maksuunpanoluettelo (.xls)

Talousarvio (.xls)

Tieyksikkölaskelma (.xlsx)

Tieyksikkölaskelman perustiedot (.pdf)  

Ilmoitus tiekunnan tai sen toimielimen päätöksestä (.pdf) 

Sopimus yksityistien käyttämisestä (.pdf)

Tiekunnan vuosikello (.pdf)

Urakkatarjouspyyntöesimerkki talvikunnossapidosta (.pdf)

 

Muita mukavia

Tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet (.pdf)

Tiekunnan mallisäännöt (pdf)

Maanmittauslaitoksen seikkaperäiset ohjeet tieyksiköinnin suorittamiseksi:

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus: Yksityistien yksiköintiopas pdf

Maanmittauslaitoksen sivuilla muutakin hyödyllistä yksityistieasiaa.

Tiekuntien vuosikokoukset

Ennen tiekunnan vuosikokousta hoitokunta (puheenjohtaja) tai toimitsijamies valmistelee kokouskutsun, jossa omina asiakohtinaan on kaikki vähänkin merkittävämmät asiat, joihin halutaan tiekunnan kokouksen päätös. Yleensä kokouksessa tarkistetaan tieyksiköt ja vahvistetaan maksuunpanoluettelo sekä päätetään erinäistä käyttömaksuista.

Kokouskutsumallin saat tästä word-muotoisena

Kokouskutsun alareunaan voi valmiiksi laittaa valtakirjan. 

Valtakirjamalli pdf-tiedostona

Muistilista:

- kokouskutsu on lähettävä viimeistään 14 päivää, aikaisintaan 2 kk ennen kokousta tieosakkaille

- kokouskutsu lähetetään kirjeitse kaikille osakkaille. Sähköpostikin käy, jos tiekunta sellaisen mahdollisuuden on päättänyt ja osakas niin haluaa

- kutsu lähetään myös käyttömaksun maksajille, voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna oman asiansa käsittelyn ajan

- kutsukirjeessä on maittava maksuunpanoluettelon nähtävilläolopaikka tai luettelo on kutsun liitteenä

- kokouksen koollekutsujana on toimielin tai mahdollisisssa säännöissä mainittu taho

 Muuta muistettavaa:

- kokous ei ole julkinen, vain tieosakkaille ja myös käyttömaksun maksajalle hänen maksun käsittelyä koskevan ajan

- kaikki äänestykset tapahtuvat tieyksiköiden määrillä

- pöytäkirjaan tulee selkeästi kirjata tehdyt päätökset

- pöytäkirja liitteineen on oltava nähtävillä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta

- tiekunnan kokouksesta on 30 pv aikaa tehdä oikausvaatimus tiekunnalle ja 3 kk aikaa nostaa moitekanne kärjäoikeudessa (osakkaille kanteen nostamisaika alkaa kokouksesta, muille asianosaille päätöksen tiedeoksisaannista)

Tieyhdistyksen tulkinta koskien kirjanpitoa ja tilityksen tarkastusta tiekunnassa

Tilityksen tarkastuskertomus (laajempi malli)

Tilityksen tarkastuskertomus (suppea malli)

Finanssivalvonta -kannanotto