Lomakkeita

Tiekuntien lomakkeilla saattaa olla tarvetta, joten tässä valikoimaa:

Huom. Osa lomakkeista on vanhoja, joissa näkyy vanha valuutta. Tästä huolimatta ovat kuitenkin käyttökelpoisia.

Urakkasopimus (INFRA ry:n lomakepohja) (.doc)

Äänilaskuri (.xls)     

Vanhat Printelin lomakkeet (voi tulostaa tiekunnan käyttöä varten, ei kaupalliseen tarkoitukseen):

Maksuunpanoluettelo (.pdf)

Osakasluettelo (.pdf)

Talousarvio (.pdf)

Tieyksikkölaskelma (.pdf)

Tieyksikkölaskelman perustiedot (.pdf)    Tieyksikkölaskelman perustiedot UUSI LOMAKE (.pdf)

Ilmoitus tiekunnan tai sen toimielimen tekemästä päätöksestä/Toimenpidepyyntö (.pdf)

Todistus/kuitti tieosakkaan työsuoritteesta (.pdf)

Kunnan tieavustus (.pdf)  

Sopimus yksityistien käyttämisestä (.pdf)

Muita mukavia

Tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet (.pdf)

Tiekunnan mallisäännöt (pdf)

 

Täältä löytyvät seikkaperäiset ohjeet tieyksiköinnin suorittamiseksi:

Maanmittauslaitos: Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta (.pdf)

 

Tiekuntien vuosikokoukset

Ennen tiekunnan vuosikokousta hoitokunta (puheenjohtaja) tai toimitsijamies valmistelee kokouskutsun, jossa omina asiakohtinaan on kaikki vähänkin merkittävämmät asiat, joihin halutaan tiekunnan kokouksen päätös. Yleensä kokouksessa tarkistetaan tieyksiköt ja vahvistetaan maksuunpanoluettelo sekä päätetään erinäistä käyttömaksuista.

Kokouskutsumallin saat tästä word-muotoisena

Kokouskutsun alareunaan voi valmiiksi laittaa valtakirjan. 

Valtakirjamalli pdf-tiedostona

Muistilista:

- kokouskutsu on lähettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta tieosakkaille

- kokouskutsu lähetetään kirjeitse kaikille osakkaille tai julkaistaan ilmoitus paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä ja lähetetään kutsukirje toispaikkakuntalaisille

- kutsukirje lähetään myös käyttömaksun maksajille

- kutsukirjeessä on maittava maksuunpanoluettelon nähtävilläolopaikka

- kokouskutsun allekirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies

Muuta muistettavaa:

- kokous ei ole julkinen, vain tieosakkaille tai käyttömaksun maksajalle hänen maksuaan koskevan ajan

- kaikki äänestys tapahtuu tieyksiköiden määrillä

- pöytäkirjaan tulee selkeästi kirjata tehdyt päätökset

- pöytäkirja liitteineen on oltava nähtävillä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta

- tiekunnan kokouksesta on 30 päivän valitusaika kunnan tielautakuntaan tai sellaisena toimivaan muuhun toimielimeen.

Tieyhdistyksen tulkinta koskien kirjanpitoa ja tilintarkastusta tiekunnissa

Tilityksentarkastuskertomus (malli)