Yleistä yksityisteistä

Yksityisteitä on kaikkiaan noin 360 000 km. Pysyvän asutuksen käytössä olevia teitä on noin 90 000 km, rakennettuja metsäautoteitä arviolta 120 000 km sekä muita autolla ajokelpoisia metsä- ja mökkiteitä on noin 110 000 km. Näiden lisäksi on vielä huomattava määrä pääasiassa kiinteistökohtaisia kevyempirakenteisia ajouria, piha- ja peltoteitä, yms.

Liikenteellisesti merkittävimpiä ova tiet, jotka olivat aiemmin valtion apuun (ELY-keskus) oikeuttuja teitä (vähintään kolme taloa, vähintään 1 km pitkä tai vilkas läpiajotie). Niitä on noin 55 000 km ja niiden varrella asuu puoli miljoonaa ihmistä ja kesämökkejä näiden teiden vaikutusalueella on lähes 190 000 (40 % koko loma-asuntokannasta)