Winter Road Congress 12.-13.2.2020

Presentations in the Winter Road Congress 2020 Talvitiepäivien 2020 seminaarin esitelmät

Winter Road Congress 2020 Conference paper abstracts.

12.2.2020

New guidelines for winter maintenance in Finland, Otto Kärki, Finnish Transport Infrastructure Agency
Talvihoidon uudet toimintalinjat Suomessa, Otto Kärki, Väylävirasto

Comparison of winter maintenance requirements in Estonia, Latvia and Lithuania, Janis Kastanovski, Latvian State Roads
Talvihoidon vertailu - Viro, Latvia ja Liettua, Janis Kastanovski, Latvian State Roads

​Technology of winter road maintenance in Russia, Anna Klimentova, Association of Winter Road Maintenance
Teiden talvihoito Venäjällä, Anna Klimentova, Association of Winter Road Maintenance

Setting credible speed limits – case studies from all over the world, Jaakko Klang, Centre for Economic Development, Transport and the Environment in Southwest of Finland
Uskottavien nopeusrajoitusten asettaminen – case tutkimuksia Suomesta ja maailmalta, Jaakko Klang, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Automation of road traffic in snowy and icy conditions, Ilkka Kotilainen, Traficom
Tieliikenteen automaatio lumisissa ja jäisissä olosuhteissa, Ilkka Kotilainen, Traficom

The Development of autonomous road maintenance, Petteri Tervamäki, Arctic Machine Ltd
Autonomisen tienhoidon kehitysaskeleet, Petteri Tervamäki, Arctic Machine Oy

Street cleaning 4.0 - towards CO2 neutral and energy-efficient sweeping, Antti Nikkanen, Snowek
Katujen puhdistus 4.0 - kohti hiilineutraalia ja energiatehokasta katujen puhdistusta, Antti Nikkanen, Snowek Oy

Mobile laser scanning, quality control and accurate road geometry, Heiska Nina, Nordic Geo Center Ltd
Tieverkon mobiililaserkeilaus, laadunvalvonta ja tarkka tiegeometria, Heiska Nina, Nordic Geo Center Oy

Enhanced mobile friction measurement on highway 4, Mikko Malmivuo, Innomikko Ltd
Tehostettu mobiili kitkanmittaus valtatiellä 4, Mikko Malmivuo, Innomikko Oy

How does road weather information support decision making in Estonia, Puust Märt, Teede Tehnokeskus AS
Miten tiesääinformaatio tukee päätöksentekoa Virossa, Puust Märt, Teede Tehnokeskus AS

Nationwide road state service from vehicle cameras and mobile sensors, Markus Melander, Vaisala Ltd
Kansallinen tilannekuva ja olosuhdetietopalvelu – ajantasaiset tievideot ja sensoritieto tiestöltä, Markus Melander, Vaisala Oy

On cooperation of the Road Administration with the media in order to give winter road maintenance a positive reputation, Diana Lorents, Estonian Road Administration
Viron Tiehallinnon ja median yhteistyö Talvikunnossapidon maineen parantamiseksi, Diana Lorents, Estonian Road Administration

Utilizing customer feedback to maintain and develop the road network – case winter road maintenance, Katariina Korteoja, Traffic Customer Service in Finland
Asiakaspalautteen hyödyntäminen väyläverkon kunnossapidossa ja kehittämisessä, Case talvikunnossapito Katariina Korteoja, Liikenteen asiakaspalvelu

The importance of cooperation and its construction in a new road management contract model: case Kuusamo contract, Ilkka Nissilä, YIT Suomi Oy, Joona Peltoniemi, Centre for Economic Development, Transport and the Environment in Lapland
Yhteistyön merkitys ja sen rakentaminen uudessa maanteiden hoidon urakkamallissa: case Kuusamon alueurakka, Ilkka Nissilä, YIT Suomi Oy, Joona Peltoniemi, Lapin ELY-keskus

Alliance model in maintenance contract in the city of Turku, Rauno Kuusela, Destia Ltd, Mari Helin, the city of Turku, Mikko Kuusisto, Destia Ltd
Turun keskustan kunnossapidon alueurakka allianssimallilla, Rauno Kuusela Destia Oy; Mari Helin, Turun Kaupunki, Mikko Kuusisto Destia Oy

Role and responsibility of a subcontractor, Jani Sihvonen, Puuppolan Konepalvelu Ltd
Alihankkijan rooli ja vastuu kunnossapidossa, Jani Sihvonen, Puuppolan Konepalvelu Oy

Digitaalisten kaksosten mahdollisuudet tieverkon ylläpidossa, Idar Kirkhorn, Trimble, Mats Bayard, Triona ja Joe Forren, Nye Veier, Norja

 

13.2.2020

The year-round potential of bike-sharing – a comparison of 50 station-based systems worldwide, Martti Tulenheimo, Finnish Cyclists’ Federation
Kaupunkipyörien käyttö talvella – kansainvälinen vertailu 50 järjestelmästä, Martti Tulenheimo, Pyöräliitto ry

Ground frost on salted bike- and pedestrian paths, Katja Skille, Norwegian Public Roads Administration
Suolattujen pyöräteiden ja kävelyteiden routiintuminen, Katja Skille, Norwegian Public Roads Administration

Operating guidelines and salt instructions for sweep-salting of cycleways, Anna Niska, Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
Pyöräteiden harjasuolauksen ohjeistus, Anna Niska, Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Use of warm-wetted sanding on walkways and cycle paths, Nonstad Bård, Norwegian Public Roads Administration
Kuuman veden ja hiekan käyttö pyöräteillä ja kävelyteillä, Nonstad Bård, Norwegian Public Roads Administration

 

New contract model for road maintenance in Finland, Magnus Nygård, Finnish Transport Infrastructure Agency
Maanteiden hoidon uusi urakkamalli, Magnus Nygård, Väylävirasto

Using new digital data in road maintenance management, Janne Miettinen, Finnish Meteorological Institute and Seppo Kaarto, Destia LtdUusien digitaalisten aineistojen hyödyntäminen kunnossapidon ohjauksessa, Janne Miettinen, Ilmatieteenlaitos ja Seppo Kaarto, Destia Oy

Real-time weather information as part of winter bike route management, Antti Hirvonen, Kuntotekniikka
Reaaliaikainen kelitieto osana talvipyöräilyreitin hoitoa, Antti Hirvonen, Suomen kuntotekniikka

Involving maintenance in the future development of the transport system, Oskari Kaupinmäki, Marek Salermo and Antti Takkunen, The city of Helsinki
Ylläpidon mukaan ottaminen liikennejärjestelmän tulevaisuuden kehittämiseen. Oskari Kaupinmäki, Marek Salermo ja Antti Takkunen Helsingin kaupunki

Data to Knowledge and Actions, Lauri Kettunen, Jalonne Ltd
Data tiedoksi – Tieto työksi, Lauri Kettunen, Jalonne Oy