31.5.2018 Haastavatko pilotit ja kokeilut perinteisen väylä- ja liikennetutkimuksen? Mikä on tutkimuksen tulevaisuus ja miten tutkimusta rahoitetaan tulevaisuudessa?

23.4.2018 Lausunto yksityistielaista

12.4.2018 Raskaan kaluston mittojen nostamisella on vaikutuksia myös tieverkkon mitoitukseen ja liikenneturvallisuuteen

28.2.2018 Parlamentaariselta työryhmältä hieno esitys väyläverkon tulevaisuudeksi

19.2.2018 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

12.2.2018 Yksityistieasioiden korkeakoulu 2018

12.2.2018 TIKO-tieisännöitsijäkoulutus 2018

7.2.2018 KUNNOSSAPITÄJÄ-tunnustuspalkinto Liikenneviraston Heikki Lappalaiselle

7.2.2018 Urakoitsija tunnustuspalkinto

7.2.2018 Tiestön rahoitusta pitää nostaa 200 miljoonalla eurolla vuodessa

14.11.2017 Auto- ja tieforum ATF: Liikenneverkon kehittämiseksi laadittava 12-vuotinen investointi- ja omaisuudenhallintaohjelma

19.10.2017 Tieyhdistys kaipaa yksityisteiden rahoitukseen selkeyttä -Yksityistielain uudistus eduskuntaan

1.9.2017 Vuoden 2018 budjettiehdotus – viimeinen korjausvelkaohjelman vuosi

31.8.2017 Allianssimalli ja yhteisölliset toimintatavat toivat Suomen Tieyhdistyksen korkeimman tunnustuksen diplomi-insinööri Lauri Merikalliolle

31.8.2017 Tie tulevaisuuteen löytyy Tampereen insinööriopiskelijoiden töistä

31.8.2017 Tie- ja liikennealan nuorisolla on viesti: " Me emme halua mitä te halusitte"

30.8.2017 Harjutie voitti ylivoimaisesti Vuosisadan tie -äänestyksen. Vuosisadan tiellä ei ole tärkeintä määränpää vaan matka.

30.8.2017 Vuosisadan ajan Suomen tiestö on mahdollistanut kasvun ja hyvinvoinnin

30.6.2017 Tieyhdistyksen lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

6.6.2017 Suomen Tieyhdistys luovutti ansiomerkkejä vuosikokouksessaan 5.6.2017