19.10.2017 Tieyhdistys kaipaa yksityisteiden rahoitukseen selkeyttä -Yksityistielain uudistus eduskuntaan

1.9.2017 Vuoden 2018 budjettiehdotus – viimeinen korjausvelkaohjelman vuosi

31.8.2017 Allianssimalli ja yhteisölliset toimintatavat toivat Suomen Tieyhdistyksen korkeimman tunnustuksen diplomi-insinööri Lauri Merikalliolle

31.8.2017 Tie tulevaisuuteen löytyy Tampereen insinööriopiskelijoiden töistä

31.8.2017 Tie- ja liikennealan nuorisolla on viesti: " Me emme halua mitä te halusitte"

30.8.2017 Harjutie voitti ylivoimaisesti Vuosisadan tie -äänestyksen. Vuosisadan tiellä ei ole tärkeintä määränpää vaan matka.

30.8.2017 Vuosisadan ajan Suomen tiestö on mahdollistanut kasvun ja hyvinvoinnin

30.6.2017 Tieyhdistyksen lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

6.6.2017 Suomen Tieyhdistys luovutti ansiomerkkejä vuosikokouksessaan 5.6.2017

6.6.2017 Kultaisen ansiomerkin saaneet pääsevät jatkossa yhdistyksen tapahtumiin ilmaiseksi

15.5.2017 Kuljetukset lisääntyvät - kestävätkö tiet

17.3.2017 Ovatko huonokuntoiset tiet Suomen matkailun kasvun este?

14.3.2017 Rakennetun omaisuuden tila- raportissa nähdään maantieverkon ja katujen tilassa pientä paranemista

9.2.2017 Tiestön korjauksia jatkettava

8.2.2017 Yksityistiet nykyaikaan

17.1.2017 Liikenneinfrastruktuuri 2040 -selvitys suosittaa huimaa kehityspolkua

3.1.2017 Väyläyhtiöstä pitää keskustella avoimesti

2.1.2017 Yksityistielain uudistamisesta kysyttiin kunnilta

11.11.2016 Miten liikenteen päästövähennystavoitteet saavutetaan?

19.10.2016 Yksityisteiden rahoituksen aallonpohjasta noustaisiin...