7.11.2018 Väylät & Liikenne 2018 -tapahtuma lahjoitti 700 e WWF Suomen Virtavesityöhön

6.9.2018 Väylät & Liikenne -päivien poliittinen paneeli suhtautui myönteisesti tiemaksuihin

5.9.2018 Suomalaisten suuri enemmistö haluaa tiestölle lisärahoitusta

29.8.2018 Tiestön korjausvelka ei katoa ilman budjettirahoitusta- budjetti 2019

9.8.2018 Budjettiesitys on täystyrmäys tieverkon kunnolle

8.8.2018 Yksityisteille uusi laki

6.6.2018 Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala Suomen Tieyhdistys ry:n uudeksi puheenjohtajaksi

6.6.2018 Suomen Tieyhdistys palkitsi ansioituneita tie- ja liikennealan toimijoita

4.6.2018 LVM:n tulevaisuuskatsaus nostaa jälleen käyttömaksut ja maantieverkon yhtiöittämisen esille

31.5.2018 Haastavatko pilotit ja kokeilut perinteisen väylä- ja liikennetutkimuksen? Mikä on tutkimuksen tulevaisuus ja miten tutkimusta rahoitetaan tulevaisuudessa?

23.4.2018 Lausunto yksityistielaista

12.4.2018 Raskaan kaluston mittojen nostamisella on vaikutuksia myös tieverkkon mitoitukseen ja liikenneturvallisuuteen

28.2.2018 Parlamentaariselta työryhmältä hieno esitys väyläverkon tulevaisuudeksi

19.2.2018 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

12.2.2018 Yksityistieasioiden korkeakoulu 2018

12.2.2018 TIKO-tieisännöitsijäkoulutus 2018

7.2.2018 KUNNOSSAPITÄJÄ-tunnustuspalkinto Liikenneviraston Heikki Lappalaiselle

7.2.2018 Urakoitsija tunnustuspalkinto

7.2.2018 Tiestön rahoitusta pitää nostaa 200 miljoonalla eurolla vuodessa

14.11.2017 Auto- ja tieforum ATF: Liikenneverkon kehittämiseksi laadittava 12-vuotinen investointi- ja omaisuudenhallintaohjelma